Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Pojęcia operacyjne w historii embriologii: studium metodologiczne

 • Dariusz Szkutnik
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.559-569  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych pojęć nazywanych przeze mnie „pojęciami operacyjnymi”. Pomimo tego, że zostały wprowadzone do badań biologicznych z różnych perspektyw epistemologicznych, wszystkie odegrały ważną rolę w rozwoju embriologii jako nauki. Były przydatne poznawczo w planowaniu obserwacji i eksperymentów biologicznych na obszarze morfogenezy. Stanowiły istotny element przyczynowy teorii wyjaśniających i opisujących przebieg procesów epigenetycznych.

Bibliografia

 1. Aristotle, De Anima. [Google Scholar]
 2. Aristotle, De Partibus Animalium I and De Generatione Animalium I. [Google Scholar]
 3. Baer K. E. von, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion, Königsberg 1828. [Google Scholar]
 4. Driesch H., The Science and Philosophy of the Organism, Aberdeen 1908, vol I, II. [Google Scholar]
 5. Driesch H., Philosophie des Organischen, Leipzig 1921. [Google Scholar]
 6. Feyerabend P., Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London 1975. [Google Scholar]
 7. Hempel C. G., Philosophy of Natural Science, New Jersey 1966. [Google Scholar]
 8. Kochański Z., Problem celowości we współczesnej biologii, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 9. Khroutski K. S., and Tasić M., New Integralist Time: New (True – Organicist) interpreting, understanding and applying of Aristotle’s Organon Kosmology – to bringing successes to the contemporary world science, “Biocosmology – neo-Aristotelism”, vol. 11, Nos. 1&2, Winter/Spring 2021. [Google Scholar]
 10. Lenartowicz P., Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1984. [Google Scholar]
 11. Needham J., A history of embryology, New York 1959. [Google Scholar]
 12. Needham J., Chemical embryology, London 1931. [Google Scholar]
 13. Pander C. H., Dissertatio inauguralis sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit, Wirceburgi 1817. [Google Scholar]
 14. Wolff C. F., Theoria generationis, Halae ad Salam 1759. [Google Scholar]
 15. Wolff C.F, Theorie von der Generation, in zwei Abhandlungen erklärt und bewiesen, Berlin 1764. [Google Scholar]
 16. Wolff C. F., De formatione intestinorum, Sankt Petersburg 1769. [Google Scholar]
 17. Spemann H., and H. Mangold H., Über Induktion von embryonal Anlagen durch Implantation arframderorganisatoren, „Archive für Entwicklungsmechanik der Organismen“, 1924. [Google Scholar]
 18. Szkutnik D. A., Methodological Foundation of the “Organizer” on the Field of Embryological Phenomena according to Hans Spemann, “Archives of The History and Philosophy of Medicine”, 2017. [Google Scholar]
 19. Szkutnik D. A., In search of the specific parameter of life. General methodological comments. “Biocosmology – Neo-Aristotelism”, vol. 6, Nos 3&4, Summer/Autumn 2016, pp. 453-464. [Google Scholar]
 20. Szkutnik D. A., Aristotle and Hans Driesch. Substantial form μορφή and entelechy ἐντελέχεια as basic categories integrating organic development, “Biocosmology – Neo-Aristotelism”, vol. 8, No.1, Winter 2018, pp. 74-89. [Google Scholar]
 21. Szkutnik D. A., Philosophical aspects of biological information in the course of organic regeneration, “Biocosmology – Neo-Aristotelism”, vol. 11, Nos. 1&2, Winter/Spring 2021, s. 73-90. [Google Scholar]