Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Teologia a synonimiczność szkic zagadnienia In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

 • Adam Olszewski
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł należy do dziedziny badań zwanej filozofią teologii i składa się dwóch głównych części. W pierwszej przedstawiono, w sposób szkicowy, rozumienie synonimiczności, w kontekście intensjonalności i hyperintensjonalności, jakie występuje we współczesnych badaniach filozoficzno-logicznych. Druga część poświęcona jest zastosowaniu pojęcia synonimiczności w badaniach z zakresu teologii katolickiej jak np. w rozumieniu dogmatów, liturgii, czy też tłumaczeń Pisma świętego. Wydaje się, że są co najmniej dwa ważne i ciekawe wnioski przedstawionych rozważań: synonimiczność w ogólności ma charakter konwencji oraz synonimiczność w obrębie teologii ma dodatkowo najprawdopodobniej charakter normatywny.

Bibliografia

 1. Barnes J., (ed.) (1995): The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge, New York. Cambridge University Press.
 2. Brentano F., (1978): Aristotle and his World View. Berkeley. University of California Press.
 3. Brown B. H., (1942): The Euler-Diderot Anecdote. The American Mathematical Monthly, 49 (5): 302-303.
 4. Czelakowski J., (2016): Abstrakcyjna logika algebraiczna pomostem między algebrą a logiką. Wiadomości Matematyczne, 52 (2): 201-217.
 5. Dadaczyński J., Olszewski A., Wolak Z., (2020): De solipsismo. Wydawnictwo Naukowe UPJP2, Kraków.
 6. Dionizy Areopagita, (1932): O Imionach Bożych. [w:] dzieła Świętego Dionizyusza Areopagity. Przełożył Emanuel Bułhak. Nakładem autora, Kraków, 1932.
 7. Duží M., (2020): If structured propositions are logical procedures then how are procedures individuated?: pp. 2-31. Draft forthcoming in the special issue in Synthese.
 8. Duží M., Fait M., (2020a): Substitution rules with respect to a context. Draft.
 9. Grabarczyk P., (2008): Od wrażenia do wyrażenia czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia. Draft.
 10. Granat W. ks. (1967): Dogmatyka katolicka. Synteza. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 11. Hornischer L., (2017): Hyperintensionality and Synonymy. PhD Thesis. Draft. https://eprints.illc.uva.nl/1543/1/MoL-2017-07.text.pdf [dostęp: 29.01.2021].
 12. Hornischer L., (2020): Logics of Synonymy. Journal of Philosophical Logic. 49:767-805. https://doi.org/10.1007/s10992-019-09537-5.
 13. Janko R., (1982): A Fragment of Aristotle’s Poetics from Porphyry, Concerning Synonymy. Classical Quaterly, 32 (ii): 323-326.
 14. Lechniak M., (2005): Niektóre filozoficzne problemy logik zmiany przekonań. Roczniki Filozoficzne, 53 (2): 147-168.
 15. Newman J. H., (1878): An Essay on the Development of Christian Doctrine. [dostęp: 20.02.2021] http://www.newmanreader.org/works/development/index.html.
 16. Olszewski A., (2017): About a mature theory of Fregean sense, Logic and Logical Philosophy, 26(3): 417-428. http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2016.030.
 17. Quine W.O., (2013): Word and Object. New edition. The MIT Press Cambridge, Massachusetts.