Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Criminal Liability for Acts Leading to the Spread of Infectious Diseases in the Regulations of the Penal Codes of Selected European Countries

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5615  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

Counteracting the spread of infectious diseases poses a challenge for the efficient running of a state. The most common aspect of this issue concerns the establishment of appropriate legal regulations aimed at protecting human life and health against the spread of biological pathogens causing infectious diseases. In recent years, this issue has taken on a particular importance with the SARS-CoV-2 pandemic. National legislators have taken a number of legislative initiatives as a response to the emerging threat. However, in some cases, the existing regulations were considered sufficient. Legal scholars consider these issues primarily from the perspective of general administrative law. These include administrative law sanctions for non-compliance with prohibitions established within this field of law. However, the problem addressed in the title may also be considered from the perspective of criminal law, in particular in relation to the protection of human life and health. The central point of consideration is the protection of these values (individually and collectively) against the transmission of infectious diseases due to human negligence.

References

 1. Anderson, Roy, and Robert May. 1991. Infectious Diseases of Humans. Dynamics and Control. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 2. Antia, Rustom, Roland Regoes, Jacob Koella, et al. 2003. “The role of evolution in the emergence of infectious diseases.” Nature 426:658-61. [Google Scholar]
 3. Banasik, Katarzyna. 2009. “Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV.” Prokuratura i Prawo 6:53-61. [Google Scholar]
 4. Berger, Jan. 2001. “Zmiany geograficzno-polityczne, demograficzne i społeczne na ziemiach polskich w XX wieku.” In Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku, edited by Jan Kostrzewski, Wiesław Magdzik, and Danuta Naruszewicz-Lesiuk, 11-17. Warszawa: PZWL. [Google Scholar]
 5. Bogdan, Grzegorz. 2013. “Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.” In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX, edited by Andrzej Zoll, 437-79. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Buchała, Kazimierz. 1997. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Komentarz. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta. [Google Scholar]
 7. Castronuovo, Donato. 2009. La colpa penale. Milano: Giuffrè Editore. [Google Scholar]
 8. Coglianese, Cory, and Neysun Mahboubi. 2021. “Administrative Law in a Time of Crisis: Comparing National Responses to COVID-19.” Administrative Law Review 73(1):1-18. [Google Scholar]
 9. Cieślak, Marian. 1989. “Życie ludzkie jako przedmiot ochrony.” In System Prawa Karnego. Vol. IV. Part 1, edited by Igor Andrejew, 288-305. Warszawa: Ossolineum. [Google Scholar]
 10. Czechowicz, Sebastian. 2023. “Definicja zagrożenia epidemiologicznego i pojemność normatywna znamienia „powodowanie zagrożenia epidemiologicznego” w występku z art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego.” Studia Prawnoustrojowe 59:31-47. [Google Scholar]
 11. Daszkiewicz, Krystyna. 2000. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Derlatka, Marek. 2013. “Zasadność kryminalizacji narażenia na zarażenie wirusem HIV.” Palestra 7-8:164-67. [Google Scholar]
 13. Dobson, Andrew, and Robin Carper. 1996. “Infectious Diseases and Human population History.” BioScience 46(2):115-26. [Google Scholar]
 14. Dubisz, Stanisław. 2018. Wielki Słownik Języka Polskiego PWN. Vol. R-T. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 15. Garlicki, Leszek. 2018. “Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).” In Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, edited by Ryszard Balicki, and Mariusz Jabłoński, 211-20. Wrocław: University of Wroclaw Publishing House. [Google Scholar]
 16. Giesecke, Johan. 2017. Modern Infectious Disease Epidemiology. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press. [Google Scholar]
 17. Jelínek, Jiri, et. al. 2016a. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6th edition. Praha: Leges. [Google Scholar]
 18. Jelínek, Jiri, et. al. 2016b. Trestní právo hmotné, Obecná čá st. Zvláštní čá st. 5th edition. Praha: Leges. [Google Scholar]
 19. Jurek, Tomasz. 2010. Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 20. Kokot, Rainhardt. 2020. “Komentarz do art. 156 k.k.” In Kodeks karny. Komentarz, 5th edition, edited by Ryszard A. Stefański, 999-1012. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Kubiak, Rafał, Małgorzata Serwach, and Grzegorz Wrona. 2020. “COVID-19 – wybrane aspekty prawne. Cz. 1. Odpowiedzialność za zakażenie SARS-CoV-2.” Medycyna Praktyczna 5:153-62. [Google Scholar]
 22. Kubiak, Rafał. 2020. “Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.” Palestra 6:113-33. [Google Scholar]
 23. Lattanzi, Giorgio, and Ernesto Lupo. 2015. Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Vol. 1. Milano: Dott. A. Giuffre Editore. [Google Scholar]
 24. Łukuć, Patrycja. 2018. “Przestępstwo narażenia innej osoby na zakażenie wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną (wątpliwości i postulaty).” Państwo i Prawo 4:76-87. [Google Scholar]
 25. Marek, Andrzej. 2000. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Michalski, Bogusław. 2012. “Uszkodzenie i rozstrój zdrowia.” In System Prawa Karnego. Vol. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, edited by Jarosław Warylewski, 203-65. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Navotny, Oto, Marie Vanduchova, Pavel Šámal, et. al. 2010. Trestní právo hmotné – I. obecná část. 6th edition. Praga: Wolters Kluwer ČR. [Google Scholar]
 28. Nelson, Kenrad, and Carolyn Masters-Williams. 2014. “Early History of Infectious Disease: Epidemiology and Control of Infectious Diseases.” In Infectious Disease Epidemiology. Theory and Practice, 3rd edition, edited by Kenrad Nelson, and Carolyn Masters-Williams, 3-18. Burlington: Jones and Bartlett Learning. [Google Scholar]
 29. Pikulski, Stanisław. 2012. “Zabójstwo (typ podstawowy, typy kwalifikowane, zabójstwo z afektu).” In System Prawa Karnego. Vol. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, edited by Jarosław Warylewski,7-76. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 30. Radecki, Wojciech. 2009. “Nowy czeski kodeks karny.” Prokuratura i Prawo 7-8:185-211. [Google Scholar]
 31. Riedel, Eibe. 2009. “The Human Right To Health: Conceptual Foundations.” In Realizing the right to health, edited by Andrew Clapham, Mary Robinson, Claire Mahon, et al., 21-39. Zurich: Rüffer & Rub. [Google Scholar]
 32. Stefański, Ryszard. 2000. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 33. Stefański, Ryszard. 2004. “Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.” In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, edited by Andrzej Wąsek, 417-589. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 34. Stefański, Ryszard. 2013. “Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.” In System Prawa Karnego. Vol. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, edited by Lech Gardocki, 263-428. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 35. Stefański, Ryszard. 2020. “Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.” In Kodeks karny. Komentarz, 5th edition, edited by Ryszard A. Stefański, 1053-166. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 36. Tyszkiewicz, Leon. 2014. “Tytuł.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Marian Filar, 4th edition, 843-78. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 37. Urbanovics, Anna, Péter Sasvàri, and Bálint Teleki. 2021. “Evaluation of the COVID-19 regulations in the Visegrad group.” People, Process and Policy 15(4):645-57. [Google Scholar]
 38. Zoll, Andrzej. 2017. “Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Uwagi wprowadzające.” In Kodeks karny. Część szczególna. Vol. II: Komentarz do art. 117-211a, edited by Włodzimierz Wróbel, and Andrzej Zoll, 5th edition, 251-55. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.