Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Social Media as a Field for a Company’s Brand Development

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-1  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

Nowadays, the basic place of communication is of course the Internet, which has become an extremely popular social space, enabling users to meet various needs. Thanks to cyberspace, it is possible to exchange texts, images, films, symbols, etc. anywhere, anytime. These completely new forms of communication with a potential recipient are eagerly used by companies while building their image. Convinced trust in the brand can be guaranteed by a positive, honest, authentic opinion and a good image of the company. Awareness built on reliable information provides a person with a sense of security and conviction of making the right choice. Effective communication between the company and the customer is a condition that must be met in order to gain the trust of a potential client.

References

 1. Antczak, Barbara. 2018. “Znaczenie i cele nowoczesnego public relations.” Journal of Modern Science 39, no. 4:169–84. [Google Scholar]
 2. Antczak, Barbara. 2019. Zastosowanie metod i procedur analizy statystycznej w procesach i zjawiskach społeczno-ekonomicznych. Józefów: Wydawnictwo WSGE. [Google Scholar]
 3. Antczak, Barbara, and Anna Antczak. 2018. Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations. Józefów: Wydawnictwo WSGE. [Google Scholar]
 4. Antczak–Barzan, Anna, and Barbara Antczak. 2014. Building effective customer relationships. Józefów: Wydawnictwo WSGE. [Google Scholar]
 5. Ben–Ze’ev, Aaron. 2005. Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 6. Czekaj, Janusz, ed. 2012. Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [Google Scholar]
 7. Dobiegała–Korona, Barbara, Tymoteusz Doligalski, and Błażej Korona. 2004. Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 8. Frankowski, Paweł, and Arvid Juneja. 2009. Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i modernizacja. Gliwice: Helion. [Google Scholar]
 9. Garwol, Katarzyna. 2017. “Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju.” Dydaktyka Informatyki 12:51–56. [Google Scholar]
 10. Gustowski, Wojciech. 2014. Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia: Novae Res. [Google Scholar]
 11. Kotler, Philip. 2005. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 12. Kotler Philip, and Kevin Keller. 2006. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Remis. [Google Scholar]
 13. Kowalski, Tadeusz, and Bohdan Jung. 2006. Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 14. Molga, Agnieszka. 2016. “Internet jako narzędzie komunikacji w opinii respondentów.” Dydaktyka Informatyki 11:62–78. [Google Scholar]
 15. Pease, Allan. 2001. Mowa ciała. Kielce: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 16. Pilarczyk, Bogna. 2010. “Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku.” In Komunikacja rynkowa – skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, ed. Bogna Pilarczyk, and Zygmunt Waśkowski, 12–35. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. [Google Scholar]
 17. Podraza, Urszula. 2017. “Wizerunek marki w mediach społecznościowych.” Naukowy Przegląd Dziennikarski 1:63–74. [Google Scholar]
 18. Siuda, Piotr, 2006. “Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym.” In Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, ed. Marek Sokołowski, 27–44. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ Elbląg. [Google Scholar]
 19. Szejniuk, Aleksandra. 2016. “Istota i znaczenie komunikacji w procesie zarządzania.” Journal of Modern Science 29, no. 2:43–54. [Google Scholar]
 20. Szewczyk, Agnieszka. 2011. “Popularność funkcji serwisów społecznościowych.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 656:381–95. [Google Scholar]
 21. Witczak, Olgierd. 2013. “Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa.” Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 140:443–56. [Google Scholar]
 22. Wojtkowiak, Monika, and Wioletta Szumilas–Praszek. 2013. “Internet jako współczesne medium zagrożenia czy edukacji?” Społeczeństwo i Rodzina 4 (37): 133–42. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.