Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

The Consent of Spouse for the Performance of a Certain Act in the Law by the Other Spouse – Comments with Reference to Article 37 Family and Guardianship Code

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-15  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The aim of the research was to analyse selected interpretation problems that appear on the background of Art. 37 Family and Guardianship Code. This provision states the requirement for obtaining the consent of spouse for the performance of a certain act in the law, concerning the management of the joint property, which is made by the other spouse. The applied research method included the dogmatic and legal analysis of the provisions of the Polish Family and Guardianship Code and Polish Civil Code as well as the analysis of the Polish judicial decisions and opinions expressed in legal doctrine. This article presents legal argumentation proving that the spouse’s statement of consent for the performance of a certain act in the law by the other spouse cannot only be specified by type and cannot cover many arbitrary, non-specific acts in the law. The consent should cover only one, individual act in the law and should indicate the person with whom the action is to be made. The requirement for obtaining the consent of spouse aims to protect the interests of a spouse who does not make an act in the law, as well as it is to ensure the safety of trading and to protect interests of a third party who performs act in the law with one of the spouses.

References

 1. Czech, Tomasz. 2017. “Księgi wieczyste i hipoteka.” LEX. [Google Scholar]
 2. Gutowski, Maciej. 2019. “Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz.” Legalis. [Google Scholar]
 3. Jędrejek, Grzegorz. 2012. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Kozik, Michał. 2007. “Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej w świetle art. 63 k.c. – zagadnienia wybrane (część II).” Rejent 17, no. 4 (192): 73–89. [Google Scholar]
 5. Lutkiewicz–Rucińska, Anita. 2019. “Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.” LEX. [Google Scholar]
 6. Machnikowski, Piotr. 2019. “Kodeks cywilny. Komentarz.” Legalis. [Google Scholar]
 7. Mróz, Teresa. 2019. “Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej.” LEX. [Google Scholar]
 8. Nazar, Mirosław. 2014. “Rozdział VI. Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, ed. Tadeusz Smyczyński, 251–451. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Radwański, Zbigniew. 2008. “Rozdział VI. Dokonywanie czynności prawnych.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 2: Prawo cywilne – część ogólna, ed. Zbigniew Radwański, 285–307. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Słyk, Jerzy. 2019. “Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.” Legalis. [Google Scholar]
 11. Sobolewski, Przemysław. 2019. “Kodeks cywilny. Komentarz.” Legalis. [Google Scholar]
 12. Swaczyna, Bartłomiej. 2019. “Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece.” LEX. [Google Scholar]
 13. Sychowicz, Marek. 2019. “Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.” LEX. [Google Scholar]
 14. Sylwestrzak, Anna. 2019. “Komentarz do niektórych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” LEX. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.