Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

“Penitentiary hope” or the Hope of a Prisoner in Polish Penitentiary Policy in the Perspective of Legislative Postulates for the Introduction of Unconditional Life Imprisonment

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-28  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

This article presents the issue of the so-called hope and psychological well-being of convicts sentenced to long-term and life imprisonment. The role and significance of “hope” and “psychological well-being” in the plane of preventive and educational goals of life imprisonment are analyzed. On this ground, the question regarding the function of life imprisonment is being asked, because today this punishment is not identified only with its elimination function as part of general prevention. It is also attributed with educational and corrective role. However, in this matter, hope has a fundamental meaning and every person sentenced for life imprisonment is entitled to it. This is the reason why in the Polish legal system the validity of the unconditional life imprisonment is questioned, as this penalty would mean that the convicted person is deprived of the right to seek early conditional release from the rest of his imprisonment.

References

 1. Krok, Dariusz. 2013. “Nadzieja jako predykator wymiarów dobrostanu psychicznego.” Polskie Forum Psychologiczne 18, no. 2:157–72. [Google Scholar]
 2. Królikowski, Michał, and Robert Zawłocki. 2015. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Kuć, Małgorzata. 2015. Kryminologia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Mierzwa, Marek, and Krzysztof. Niewęgłowski. 2018. “Trend abolicjonistyczny w polskim prawie karnym w XX w.” Studenckie Zeszyty Naukowe 38:61–69. [Google Scholar]
 5. Niełaczna, Maria. 2019. “Stanowisko i ustalenia badawcze Zespołu badawczego kary dożywotniego pozbawienia wolności przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW.” https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/KDPW_stanowisko%20i%20ustalenia%20badawcze_Nielaczna_Katedra%20Kryminologii%20i%20Polityki%20Karnej%20UW_nowelizacja_2019.pdf [accessed: 12.10.2019]. [Google Scholar]
 6. Postulski, Kazimierz. 2017. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Starnawski, Witold. 2019. “Matka głupich? Filozoficzne aspekty nadziei.” Paedagogia Christiana 24, no. 2:113–23. [Google Scholar]
 8. Szumski, Jerzy. 1996. “Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności.” Państwo i Prawo 1:3–18. [Google Scholar]
 9. Wilk, Leszek. 2008. “Kara dożywotniego pozbawienia wolności a instytucja warunkowego zwolnienia i prawa łaski.” Prokuratura i Prawo 10:11–23. [Google Scholar]
 10. Zagórski, Janusz. 2000. “Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności.” Biuletyn RPO 42. [Google Scholar]
 11. Zawłocki, Robert. 1996. “Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:105–21. [Google Scholar]
 12. Zoll, Andrzej. 1992. “Aksjologiczne podstawy prawa karnego.” In Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, ed. Bronisław Czech, 301–309. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Katowicach. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.