Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 1 (2019)

Artykuły

Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-14  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce odebrania dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego zdrowia lub życia. W artykule omówiony został przebieg samej procedury, a także obowiązki poszczególnych jej uczestników. Istotne znaczenie ma także wskazanie czynności, jakie podejmowane są po odebraniu dziecka, czyli przede wszystkim określenie miejsca, gdzie dziecko powinno być umieszczone. Opisane zostały także najważniejsze problemy oraz wątpliwości praktyczne związane z zastosowaniem tytułowej problematyki. Mając także na uwadze niejasność i nieprecyzyjność obowiązujących regulacji, w konkluzjach przedstawione zostały główne postulaty związane z ewentualnym kierunkiem zmian w zakresie przepisów normujących kwestie odebrania dziecka.

Bibliografia

  1. Gromek, Krystyna. 2016. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  2. Ignatowicz, Jerzy, i Mirosław Nazar. 2016. Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  3. Kiełtyka, Andrzej, i Andrzej Ważny. 2015. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  4. Korszeń, Ewa, i Dariusz Korszeń. 2011. „Tryb rozpoznawania przez sąd zażalenia wnoszonego na podstawie art. 12b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.” Przegląd Sądowy 7–8:54–61. [Google Scholar]
  5. Pietrzykowski, Krzysztof, red. 2010. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  6. Słyk, Jerzy. 2015. „Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.” Prawo w Działaniu 24:263–326. [Google Scholar]
  7. Spurek, Sylwia. 2012. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.