Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Regulation of the Freedom of Religion in Czechoslovakia after 1989 as a Reaction to the Legal Practice of the Totalitarian Regime

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6205  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

Following the political changes of 1989, Czechoslovakian believers were finally able to enjoy their long-awaited freedom. This article highlights how the legislative framework of the new democratic system responded directly to the specific areas where the rights of believers and religious institutions were suppressed by the previous totalitarian government, influenced by Marxist-Leninist atheism. Compared to other Eastern Bloc countries, Czechoslovakia is unique in its complete suppression of Catholic male religious orders. The Charter of Fundamental Rights and Freedoms [Listina základních práv a svobod], which guarantees the autonomy of churches and religious societies, explicitly provides for the right of churches to establish religious institutions. The first four sections of the text examine the precise legal and extrajudicial measures taken by the Communist regime to curtail churches, with ensuing sections exploring the constitutional guarantees and legislative basis for religious freedom in Czechoslovakia and, later, the independent Czech Republic. Legal regulation encompasses more than the individual rights of believers. It also pertains to church activities in a variety of public interest areas, their financial provision, and state recognition of new churches and religious societies.

References

 1. Duka, Dominik. 2004. “Přátelská odluka a kooperace jsou si blízké.” In Vztah církví a státu. Sborník textů, edited by Marek Loužek,v17-23. Praha: Centrum po ekonomiku a politiku. [Google Scholar]
 2. Gronský, Ján. 2002. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II/B. (1948-1968). Praha: Karolinum. [Google Scholar]
 3. Gyuri, Róbert. 2021. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností : komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Hrdina, Ignác A. 2004. Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia. [Google Scholar]
 5. Hrdina, Ignác A. 2007. Texty ke studiu konfesního práva II. – Český stát. Praha: Karolinum. [Google Scholar]
 6. Jäger, Petr. 2009. “Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948-1989.” In Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, edited byMichal Bobek, Pavel Molek, and Vojtĕch Šimíček, 769-810. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. [Google Scholar]
 7. Kindl, Vladimír, and Vladimír Mikule. 2007. “Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR.” http://spcp.prf.cuni.cz/document/katmaj.htm [accessed: 04.09.2023]. [Google Scholar]
 8. Kříž, Jakub. 2011. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Prague: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Kuklík, Jan, et al. 2011. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium. [Google Scholar]
 10. Martinek, Branislav. 2000. Náboženská společnost a stát. Historie svědků Jehovových v Československu. Praha: Dingir. [Google Scholar]
 11. Mlýnský, Jaroslav. 1980. “Vztah komunistické strany a socialistického státu k náboženství, církvím a věřícím.” In 30. výročí vydání církevních zákonů v Československu, 3-17. Praha: Sekretariát pro Věci Církevní Ministerstva Kultury ČSR. [Google Scholar]
 12. Němec, Damián. 2010. Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církví. [Google Scholar]
 13. Pavlíček, Václav, et al. 1999. Ústava a ústavní řád České republiky – 2. díl: Práva a svobody. Praha: Linde. [Google Scholar]
 14. Pithart, Petr. 2019. Osmašedesátý. Komentované vydání. Praha: Academia. [Google Scholar]
 15. Suchánek, Drahomír, and Václav Drška. 2018. Církevní dějiny – novověk. Praha: Grada Publishing. [Google Scholar]
 16. Svobodová, Sofia. 1984. Ústavy evropských socialistických států. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. [Google Scholar]
 17. Tretera, Jiří, and Záboj Horák. 2015. Konfesní parvo. Praha: Leges. [Google Scholar]
 18. Tretera, Jiří R. 2002. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. [Google Scholar]
 19. Urfus, Valentin. 1998. “Právní dějiny: čím jsou, co od nich můžeme očekávat.” In Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-1998. Jubilejní sborník, edited by Karel V. Malý, 143-50. Praha: Právnická fakulta UK. [Google Scholar]
 20. Valeš, Václav. 2008. Konfesní právo – průvodce studiem. Plzeň: Aleš Čeněk. [Google Scholar]
 21. Vaško, Václav. 2004. Dům na skále 1. Církev zkoušená. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.