Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Knowledge of the Law and Professional Advancement of Catholic Religious Education Teachers in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8069  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

In the 2022/2023 school year, changes were made to the education law in Poland, which affected the rules for the professional advancement of teachers, including those teaching Catholic religion and other religious denominations. Therefore, the aim of the article is to examine (i) to what extent have Catholic religious education teachers familiarised themselves with the education law in previous professional advancement procedures, and (ii) what formal-legal obligations and pedagogical challenges may arise when planning their professional development in the new procedure. Recent research shows that Catholic religious education teachers in Poland have extensive knowledge of education and religious law. There is a clear link between teachers’ career paths and their knowledge of the law. Many good practices have been developed in cooperation between pedagogical supervision units and individual dioceses.

References

 1. Chmielewski, Mirosław, Małgorzata Nowak, Piotr Stanisz, et al. 2022. Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych, Kraków: Werset. [Google Scholar]
 2. Federowicz, Michał, et al. 2013. Raport tematyczny z badania: Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. [Google Scholar]
 3. Gałan, Krzysztof. 2012. Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich. Lublin: Archiwum KUL. [Google Scholar]
 4. Goliszek, Piotr. 2020. “Nauczanie religii w Polskich przedszkolach i szkołach publicznych.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 13, no. 2:177-95. [Google Scholar]
 5. Izdebski, Jan. 2021. “Metody badań nauk społecznych w nauce prawa administracyjnego.” Roczniki nauk prawnych 81, no. 4:25-38. DOI: 10.18290/rnp21314-2. [Google Scholar]
 6. Janiga, Waldemar. 2003. “Awans zawodowy katechety. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.” Studia z prawa wyznaniowego 6:121-40. [Google Scholar]
 7. Janiga, Waldemar. 2004. “Ekspert katechetyczny komisji egzaminującej i kwalifikacyjnej w świetle obowiązującego prawa.” Studia z Prawa Wyznaniowego 7:143-56. [Google Scholar]
 8. Kiciński, Andrzej. 2005. “Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte).” Salesianum 67, no. 2:331-66. [Google Scholar]
 9. Kiciński, Andrzej. 2008. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwo Pastoralne Raabe. [Google Scholar]
 10. Skawiński, Ryszard. 2020. “Awans zawodowy nauczycieli a rozwój zawodowy nauczycieli.” Civitas et Lex 4 (28):7-27. [Google Scholar]
 11. Wiłkomirska, Anna. 2011. “Awans zawodowy nauczycieli – ,Brzydkie kaczątko’ reformy edukacji.” Studia pedagogiczne 64:159-71. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.