Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 1 (2019)

Artykuły

Kontrowersje wokół statusu prawnego i finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-21  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Wątpliwości dotyczące statusu prawnego i zasad finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odżyły w 2018 r. po wejściu w życie ustawy 2.0. Trudności interpretacyjne ogniskują się w obszarze wykładni systemowej, która powinna uwzględniać specyfikę KUL. Autorzy opracowania skupili się na wybranych zagadnieniach. Przeprowadzona analiza pozwoliła postawić m.in. tezę, że KUL jest katolicką szkołą wyższą posiadającą pełne prawa publicznych szkół wyższych, otrzymującą dotację (subwencję) oraz inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych. W rozumieniu ustawy 2.0 nie posiada ani statusu uczelni publicznej, ani uczelni niepublicznej. Rodzące się wątpliwości wynikają nie tylko z treści samej ustawy 2.0, ale także z trudności w zakresie stosowania regulacji o charakterze lex specialis normujących w polskim porządku prawnym działalność kościelnych osób prawnych. Zdaniem autorów samo odesłanie zawarte w ustawie 2.0 określające obszar regulacji, której podlega KUL, jest niewystarczające.

Bibliografia

  1. Duda, Michalina. 2012. „Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa.” Studia z Prawa Wyznaniowego 15:29–52. [Google Scholar]
  2. Góralski, Wojciech. 2003. „Prawo kościelne a prawo państwowe.” Studia Płockie 31:81–97. [Google Scholar]
  3. Krukowski, Józef. 1999. Konkordat polski. Znaczenie i realizacja. Lublin: Verba. [Google Scholar]
  4. Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, i Piotr Stanisz. 2008. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  5. Pietrzak, Michał. 2005. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
  6. Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Komentarz. LEX el. [Google Scholar]
  7. Żmij, Grzegorz. 2012. „Problemy prawne finansowania katolickich szkół wyższych w Polsce.” Studia z Prawa Wyznaniowego 5:137–54. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.