Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

A Few Remarks on the Correct Interpretation of Article 66(1)(5b) of the Law on the Bar

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8592  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The aim of this article is to solve the research problem of whether obtaining the cientific degree of a doctor of social sciences in the discipline of legal science and completing the attorney’s training confirmed by an appropriate certificate constitutes the fulfilment of the statutory requirement specified in Article 66(1)(5b) of the Act of 26 May 1982 – the Law on the Bar. The thesis that the three-year period of training as an attorney a priori fulfils the requirement of acquiring three years of professional experience in the exercise of legal knowledge requiring activities directly related to the provision of legal assistance by an attorney and gives it a much broader dimension, enriched with many skills, which is denied to the person applying for registration without a completed application, is proven. De lege ferenda points out that the Bar Council should take legislative measures to fill the structural gap in Article 66(1)(5b) of the Act and, in the meantime, adopt a trainee-friendly interpretation of this provision.

Bibliografia

 1. Bucholski, Rafał, and Ireneusz Nowak. 2015. “Dostęp doktorów nauk prawnych do zawodów prawniczych – wybrane problem.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6:54-68. [Google Scholar]
 2. Garlicki, Leszek, and Marek Zubik. 2016. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol. I. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex. el. [Google Scholar]
 3. Gawryluk, Marek. 2012. Prawo o adwokaturze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Jakubowski, Aleksander. 2020. “Wpis urzędników na listę radców prawnych – zagadnienia problemowe.” Przegląd Prawa i Administracji CXXIII:275-90. [Google Scholar]
 5. Kruszyński, Piotr. 2015. Prawo o adwokaturze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Nogal, Andrzej. 2016. “Wstydliwy problem.” https://pokojadwokacki.pl/wstydliwy-problem-adw-andrzej-nogal/ [accessed: 16.11.2023]. [Google Scholar]
 7. Piesiewicz, Piotr. 2023. Prawo o adwokaturze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Samol, Sebastian. 2006. “Warunki odbywania aplikacji adwokackiej po zmianie ustawy Prawo o adwokaturze.” Palestra 1-2:97-109. [Google Scholar]
 9. Szpunar, Adam. 1976. System prawa cywilnego–prawo zobowiązań. Część szczegółowa. Warszawa: Ossolineum. [Google Scholar]
 10. Szydło, Marek. 2002. “Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów.” Państwo i Prawo 7:51-62. [Google Scholar]
 11. Walasik, Marcin. 2013. Analogia w prawie procesowym cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.