Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

The Principle of Contradiction Following the Reform by Pope Francis of the Process to Declare Nullity of Marriage (Libellus and the Subject-Matter of the Process)

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4445  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The article covers the influence of Pope Francis’ Apostolic Letter motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus on the scope of the principle of contradiction in matrimonial nullity trials. This article will present certain remarks concerning the effect of Pope Francis’s process reform on the extent of the principle of contradiction in respect of such constituting factors of that principle as: the libellus; identification of the subject-matter of the process. In conclusion, it should be stated that Pope Francis’ trial reform of 2015 extended the scope of the principle of adversarial in matrimonial nullity trial.

References

 1. Acebal Luján, Juan. 1993. “Principios inspiradores del derecho procesal canónico.” In Cuestiones básicas de derecho procesal canónico. XII Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid, 22-24 abril, 1992, edited by Julio Manzanares, 13–42. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. [Google Scholar]
 2. Andrzejewski, Maciej. 2020. “Emergence of Contradiction in the Process to Declare the Nullity of Marriage.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 33:7–21. [Google Scholar]
 3. Daniel, William. 2014. “Ongoing Difficulties in the Judicial Praxis of American Tribunals in Causes of the Nullity of Marriage.” The Jurist 74, no. 2:215–63. [Google Scholar]
 4. De Diego–Lora, Carmelo. 2011. “Strony w sprawie.” In Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, edited by Piotr Majer, 1111–20. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Dotti, Federica. 2005. Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale. Roma: Gregorian University Press. [Google Scholar]
 6. Doyle, Sean. 2013. “The Libellus: Rejection and Recourse.” The Jurist 73, no. 2:371–438. [Google Scholar]
 7. Dzięga, Andrzej. 1992. Kościelny proces ustny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 8. Dzięga, Andrzej. 2007. “Ustny proces sporny.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. V: Księga VII. Procesy, edited by Józef Krukowski, 315–24. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 9. Greszata, Marta. 2003. “Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa.” W Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia, vol. III, edited by Andrzej Dzięga, and Mirosław Wróbel, 239–58. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz. [Google Scholar]
 10. Greszata, Marta. 2007. Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 11. Greszata, Marta. 2008. Iudicium cum principia. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 12. Greszata–Telusiewicz, Marta. 2019. Salus animarum jako istota reformy procesowej Papieża Franciszka. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 13. Greszata–Telusiewicz, Marta. 2020. “The Principle of Salus Animarum as the Essence of the Contradictory Character of the Canonical Trial.” Roczniki Nauk Prawnych 30, no. 1:173–89. [Google Scholar]
 14. Jenkins, Ronny. 2016. “Applying Article 14 of Mitis Iudex Dominus Iesus to the Processus Brevior in Light of the Church’s Constant and Common Jurisprudence on Nullity of Consent.” The Jurist 76, no. 1:231–65. [Google Scholar]
 15. Krajczyński, Jan. 2015. “Proces zwyczajny.” In Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, edited by Jan Krajczyński, 53–74. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 16. Malecha, Paweł. 2020. “Uwagi Sygnatury Apostolskiej na temat funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości w kontekście corocznych sprawozdań.” In Małżeństwo i jego nieważność a współczesne sądownictwo Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10–11 czerwca 2019 roku, edited by Tomasz Rozkrut, 17–38. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 17. Nanni, Alessia. 2009. Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico. Roma: Pontificia Università Lateranense. [Google Scholar]
 18. Nowicka, Urszula. 2016. Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex Dominus Iesus w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Drukarnia Garmond. [Google Scholar]
 19. Pieron, Bartłomiej 2015. “Art. 7/Normy generalne.” In Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, edited by Piotr Skonieczny, 227–33. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 20. Rozkrut, Tomasz. 2003. Jan Paweł II do Roty Rzymskiej. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 21. Rozkrut, Tomasz. 2014. “Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym.” In Dowodzenie w procesach kościelnych, edited by Justyna Krzywkowska, and Ryszard Sztychmiler, 87–105. Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 22. Rozkrut, Tomasz. 2015. “Art. 3/ Tytuł III Wprowadzenie i instrukcja sprawy.” In Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, edited by Piotr Skonieczny, 89–121. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 23. Rozkrut, Tomasz. 2018. “Wybrane oraz praktyczne uwagi odnoszące się do zreformowanego przez papieża Franciszka procesu dotyczącego orzeczenia nieważności małżeństwa (w szczególności w przedmiocie procesu biskupiego).” In Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12–13 czerwca 2017 roku, edited by Tomasz Rozkrut, 179–92. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 24. Stawniak, Henryk. 2007. “Wprowadzenie sprawy.” In Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, edited by Tomasz Rozkrut, 179–214. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 25. Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 26. Sztychmiler, Ryszard. 2020. “Wybór właściwej formy procesu małżeńskiego.” In Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10–11 czerwca 2019 roku, edited by Tomasz Rozkrut, 63–82. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 27. Wenz, Wiesław. 2016. Proces o nieważność małżeństwa według Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Papieża Franciszka w tradycji kanonicznej. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.