Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Social Assistance for People with Disabilities – a Systemic Analysis

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8472  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The article analyses the institution of social assistance in the context of its position in the Polish legal system and presents the characteristics of the right to social assistance from a subjective perspective. Two principles of social assistance are analysed – the principle of protecting human dignity and the principle of subsidiarity, as well as their impact on the scope of benefits provided. Finally, the paper presents different legal forms and institutions for people with disabilities.

Bibliografia

 1. Dobkowski, Jarosław. 2009. “Europejski system pomocy społecznej (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki administracyjnej).” Studia Prawnoustrojowe 9:167-86. [Google Scholar]
 2. Małecka-Łyszczek, Magdalena, and Radosław Mędrzycki. 2021. Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Matejek, Józef, and Ewelina Zdebska. 2022. “Instytucje pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.” In Pomoc społeczna. Idea-rozwój-instytucje, edited by Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, et al. 260-73. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. [Google Scholar]
 4. Michalska-Badziak, Ryszarda. 2009. “Godność człowieka w prawie pomocy społecznej.” In Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, edited by Jerzy Supernat, 476-82. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 5. Michalska-Badziak, Ryszarda. 2018. “Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej.” In Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, edited by Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, and Artur Krakała, 306-16. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Nitecki, Stanisław. 2020. “Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?” Acta Universitatis Wratislavensis 4001:195-209. [Google Scholar]
 7. Nitecki, Stanisław. 2008. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Sierpowska, Iwona. 2020. Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Sierpowska, Iwona. 2008. Prawo pomocy społecznej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Sierpowska, Iwona. 2009. “Zasada pomocniczości w pomocy społecznej.” Acta Universitatis Wratislaviensis 3109:203-25. [Google Scholar]
 11. Zelek, Leszek. 2018. “System pomocy społecznej w Polsce w świetle nowych koncepcji zarzadzania publicznego.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie [Google Scholar]
 12. :177-98. [Google Scholar]
 13. Zimmermann, Jan. 2018. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.