Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia systematyczna

Soteriologiczne ześrodkowanie w protologii Pierre Teilharda de Chardin

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.97-114  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.01.2020

Abstrakt

The human is a great mystery to himself and to the world he lives in. The mystery of the human is the reflection of the mystery of God, who – within the structure of the human – has left a trace of the biblical image and the likeness to Himself as the Creator. This perspective sheds light on the great paradox: God – for his love for the human – chose to incarnate his only Son so that in Him the greatest mystery of salvation is brought about. In the light of thus oriented study of the human and the world around him, many theologians and philosophers have sought for the answer to certain questions that bothered them. These questions concern the cause and purposefulness of the creation of humankind, and the methodology of “reading” God’s revelation which expresses what God has done to all of us because of love. One of the answers is put forward by the still valid theological thought of father Pierre Teilhard de Chardin who, in an “unusual” way, reads the divine vision of God and the human.

Bibliografia

Anderwald A., Teologia a nauki przyrodnicze, Opole 1998.

Barnett A., Gatunek „Homo sapiens”, tłum. S. Liszewska, Warszawa 1967.

Bartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, t. 1.

Bartnik Cz.S., Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Lublin 2003.

Bartnik Cz.S., Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Lublin 2003.

Bartnik Cz.S., Utopia - realizm w teilhardowskiej wizji człowieka ewolucji, „Roczniki Teologiczne” 38-39 (1991-1992).

Berry R.J., Bóg i biolog, przeł. J. Kochanowicz, Kraków 2005.

Błoch B.G., Fenomenologiczne ujęcie antropogenezy u Teilharda de Chardin, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, VII (1974).

Brezillon M., Encyklopedia kultur pradziejowych, tłum. J. Gąssowski, Warszawa 1981.

Buxakowski J., Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998.

Danielou J., Znaczenie Teilharda de Chardin, tłum. H. Bortnowska, „Znak”, 1962, nr 5.

de Chardin P.T., Człowiek i inne pisma, przeł. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa 1984.

de Chardin P.T., Fenomen człowieka, przeł. K. Waloszczyk, Warszawa 1993, t. 4.

de Chardin P.T., Moja wizja świata i inne pisma, t. 3, przeł. M. Tazbir, Warszawa 1987.

Dunajski A., Fenomenologiczny aspekt antropogenezy w ujęciu Piotra Teilharda de Chardin, „Studia Pelplińskie” 1975.

Euve F., Darwin i chrześcijaństwo, przeł. K. Chodacki, Kraków 2010.

Fac WM., Antropologia społeczna Piotra Teilharda de Chardin, Lublin 2000.

Facchini F., Przygoda człowieka, przeł. A. Popławska, Kraków 2008.

Ferdek B., Jezus Chrystus - sens wszystkich sensów, „Perspectiva” 2004.

Ganoczy A., Nauka o stworzeniu - Podręcznik teologii dogmatycznej w jedenastu traktatach, Kraków 1999.

Garon H.A., Mistyka kosmosu, przeł. I. Nowicka, Kraków 2010.

Góra S.J., Spotkanie z Teilhardem de Chardin, „Znak”, 1970, nr 70.

Granat W., Bóg stwórca, Lublin 1961.

Heller M., Sens życia i sens wszechświata, Tarnów 2002.

Heller M., Stworzenie świata według współczesnej kosmologii, w: Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów 1998.

Jaskóła P., Stwórcze dzieło Boga, Opole 2002.

Journet CH., Wizja świata P Teilhard de Chardin, przeł. D. Eska, „Znak”, 1960, nr 68-69.

Kijas Z., Początki świata i człowieka, Kraków 2004.

Kłósak K., O właściwą interpretację i krytykę dzieła ks. Teilharda de Chardin, „Znak”, 1960, nr 6.

Kowalczyk M., Traktat o stworzeniu, Warszawa 2007.

Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.

Kulisz J., Teilhardowskie rozumienie grzechu, Warszawa 1986.

Langemeyer G., Antropologia teologiczna, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 2000.

Liszka P., Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, Warszawa 1992.

Polkowski A., Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974.

Polkowski A., Teilhard i problem hominizacji, w: Myśl ojca Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa 1973.

Ratzinger J., Na początku Bóg stworzył..., przeł. J. Marecki, Kraków 2006.

Rogowski R.E., Światłość i tajemnica, Katowice 1986.

Rogowski R.E., Teodrama, Opole 1992.

Rylska T., Kierunkowość ewolucji kosmicznej w ujęciu o. Pierre Teilharda de Chardin, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1969.

Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, przeł. L. Blaster, Poznań 2005.

Siemieniewski A., Stwórca i ewolucja stworzenia, Warszawa 2011.

Szafrański A.L., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin 1990.

Szamot M., Genezis. Czy ktoś w to jeszcze wierzy?, Kraków 2003.

Wciórka L., Filozofia i przyroda. Studia nad myślą Pierre Teilharda de Chardin, Poznań 2002.

Wciórka L., Stworzenie a ewolucja w ujęciu Teilharda de Chardin, „Katecheta”, 1970, nr 2.

Wencel K.T., Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, Warszawa 2007.

Wildiers N.M., Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi, przeł. J. Fedorowska, w: P.T. de Chardin, Środowisko Boże. Człowiek, Warszawa 1964.

Żaba Z., Ewolucjonistyczny personalizm o. Teilharda de Chardin, w: M. Tazbir, Myśl ojca Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa 1973.

Życiński J., Poeta ewolucji, w: M. Heller, J. Życiński, Pasja wiedzy, Kraków 2010.

Downloads

Download data is not yet available.