Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 1 (2013)

Filozofia i Historia Kościoła

„Nieszczęsny dar” ateizmu. Szkic do perspektywy dialogu – wyzwania i trudności

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.195-204  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.02.2020

Abstrakt

This article explores the complexity of the phenomenon of atheism in the horizon of human freedom. Starting from as it seems the right diagnosis of the problem presented by Rev. Prof. J. Tischner, the paper shows a prospect of the dialogue at the crossroads of fundamental contemporary religious and ideological choices and attitudes. They are represented, as it is expressed by L. Kołakowski, by the three leading “protagonists”: “the mystic”, “the skeptic” and “the nihilist”. The dialogue between reason and faith conducted in the field of skeptic’s sharp arguments and in the light of testimony given by the mystic, though difficult, is possible. In fact, religious faith demands “a speech about God”, while doubt, provided it is an authentic pursuit, namely a search for truth, is actually an initial opening up to God being the Truth.

Bibliografia

Herbut J., Teizm, w: Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997.

Hick J., Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, tłum. J. Grzegorczyk, Poznań 2005.

Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria II, Kraków 2005.

Kołakowski L. Jeśli Boga nie ma... O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988.

Krąpiec M. A., Dzieła, Ja - człowiek, Lublin 1991.

Leibniz G. W., Zasady natury i łaski oparte na rozumie, tłum. S. Cichowicz, w: G.W. Leibniz, Główne pisma metafizyczne, tłum. J. Domański, red. J. Rolewski, Toruń 1995.

Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 1994.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1979.

Życiński J., Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny, Lublin 2001.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora