Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia pastoralna i filozofia

Krytyczna rekonstrukcja głównych założeń analitycznej teologii naturalnej J. Hicka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.155-170  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

A synthetic depiction of John Hick’s philosophical reflections proves that in his research the religion-oriented theodicy issues come to the fore. The natural theology, or rather the philosophy of religion, proposed by him aims at (1) questioning the conclusivity of any attempts at supporting arguments for the existence of God (the cosmological or the ontological arguments). He claims that the measures taken in those arguments by no means stand up any logical criticism. On the other hand (2), John Hick puts forward an original proposal of an argument named as “eschatological verification”. This way of constructing arguments particularly appeals to him as he is immune to allegations against the inconsequence of metaphysical conclusions. He bases it on the intuition of logical consistency, though on the horizon of the very religious faith. Therefore, the “eschatological verification” formulated by the author of The fifth dimension and his highly controversial theory of “religious relativistic pluralism” boils down to an a priori quasi-religious concept of the world, a concept that cannot be subjected to any rational (logical) verification. His proposal only results from the projected coherence of religious experience.

Bibliografia

Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1986.

J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, Kraków 1994.

Hick J., Faith and Knowledge. A modern introduction to the problem of religious knowledge, Ithaca 1957.

Hick J., The Justification of Religious Belief, Theology 71(1968).

Hick J., Theology and Verification, in Basil Mitchell, w: Philosophy of Religion, Oxford 1971.

Hick J., Wiara chrześcijańska w świetle koncepcji „doświadczania-jako”, tłum. E. Wolicka, Znak, 46(1994).

Kiliszek M., Lingwistyczna filozofia religii. Analiza teorii I.T. Ramseya, Lublin 1983.

Kondrat K., Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, Białystok 2000.

Odasso G., Biblia i religie. Biblijne perspektywy teologii religii, tłum. S. Obirek, Kraków 2005.

Strzyzynski P., Wolność wiary religijnej we współczesnej kulturze zachodniej w świetle Johna Hicka koncepcji wiary, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z.J. Zdybicka, J. Herbut, Lublin 1997.

Szubka T., Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław 2009.

Zdybicka Z.J., Alienacja zasadnicza: człowiek bogiem, w: Filozofia - wzloty i upadki, red. A. Gudaniec, A. Nyga, Lublin 1998.

Zieminski I., John Hick i dylematy filozofii Boga, w: J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, Kraków 1994.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora