Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Filozofia chrześcijańska

Metafizyczna «natura» bytu matematycznego. Uwagi wstępne

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.213-221  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.03.2020

Abstrakt

The fundamental goal of the analysis underlined in present article was initial presentation of the metaphysical conclusions relating to the being and the content of the mathematical being. Outlined conception of understanding of that being allows to draw two fundamental conclusions. First of all, the mathematical being finds its ground it in context of the role and of the realistic presentation specification of the concrete, real being with metaphysical equipment. The essential accent is the realism of existence of that being. Afterwards the mathematical being, as the effect of abstraction, shows itself as peripheral understanding of the concrete being, appearing its quantity aspect. This nature of the mathematical being exposes itself and exploits simultaneously it’s essence-understanding in the quantitative (mathematical) interpretation of the world. That interpretation is the important dimension specification of reality, which realizes varied types of features, elements, categories, where the quantitative structure constitutes the fundamental factor, which enables it’s realistic understanding.

Bibliografia

Judycki S., Materia (hasło), w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 348–350.
Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. B. Bornstein, Warszawa 1993.
Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
Krąpiec M.A., Dzieła, t. 1: Teoria analogii bytu, Lublin 1993.
Krąpiec M.A., Dzieła, t. 14: O rozumienie filozofii, Lublin 1991.
Krąpiec M.A., Dzieła, t. 22: O rozumienie świata, Lublin 2002.
Krąpiec M.A., Dzieła, t. 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1995.
Krąpiec M.A., Dzieła, t. 7: Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1995.
Krąpiec M.A., Materia (hasło), w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 6, Lublin 2005, s. 896–908.
Maryniarczyk A., Metafizyka w ekologii, Lublin 1999.
Materia (hasło), w: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, red. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983, s. 206–207.
Murawski R., Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora