Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia pastoralna

Źródła myśli księdza Aleksandra Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.303-310  [Google Scholar]
Opublikowane: 02.12.2019

Abstrakt

The author presents sources of the anthropology of Fr Aleksander Zienkiewicz. These sources have been divided into the following groups: main personal patterns (his family and people he met during his study period at the Priests Seminary in Pinsk (Belarus today); Holy Scripture, teaching of the Church and great theologians; follow philosophers, psychologists and educators; the next group consists of men of science and culture (scholars, poets and writers); finally – saints and national heroes. The author concludes that God and man was the main theme of the teaching of Fr Zienkiewicz. Both the image of God and of man, in his teaching were based on the Holy Scripture, the classical philosophy, theology, psychology, pedagogy and classical literature.

Bibliografia

  1. Augustyn, Solilokwia. O nieśmiertelności duszy. O wielkości duszy, tłum. A. Świderkówna, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  2. Dębiński A., Petrani Aleksy, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. E. Giglewicz, Lublin 2011, s. 393. [Google Scholar]
  3. Swastek J., Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz „Wujek”, Kraków 2013. [Google Scholar]
  4. Zienkiewicz A., Czyste sumienie to znak miłości, Kraków 1988. [Google Scholar]
  5. Zienkiewicz A., Kazania i homilie na różne okazje, Kraków 2005. [Google Scholar]
  6. Zienkiewicz A., Miłości trzeba się uczyć, Kraków 1988. [Google Scholar]
  7. Zienkiewicza A., Testament spisany 27 czerwca 1984 r., przeredagowany 24 maja 1987 r., poprawiony 29 listopada 1990 r., przeredagowany i na nowo spisany 28 lipca 1993 r., [w:] Archiwum Postulacyjne ks. A. Zienkiewicza. [Google Scholar]
  8. Zienkiewicz A., Rodzić się dla świata wyższego. Rekolekcje wielkopostne, Kraków 2001. [Google Scholar]
  9. Zienkiewicz A., Wzrastać w światłości. Stawać się chrześcijaninem. Stawać się księdzem, Kraków 2000. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.