Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 2 (2012)

Metafizyka i antropologia

Trzy odsłony antropologicznej myśli C.K. Norwida

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.169-176  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.03.2020

Abstrakt

This article touches these areas mean C. K. Norwid, in which he outlines his vision of man. We showed the anthropological thought of the poet in three scenes. First, in the classical sense, referring to the existential Thomism. The starting point was the passage from poet: O! God…the One that You ARE – God, I am too…though I am by You. We see the analogy with the existentialism of Marcel, and especially of his work – Homo–viator, which corresponds to our thinker Pilgrim. The third approach refers to the humanist Pico della Mirandola – Homo – faber. His vision of the working man presented Norwid in Promethidion. So who is the man in the philosophy of the artist? The man is a person – oriented to the transcendent, which is on the go, constantly strives for perfection, and by truth, goodness and beauty participates in the divine act of creation.

Bibliografia

Hume G.B., Droga pielgrzyma, tłum. I. Wyrzykowska, Warszawa 1987.

Inglot M., Cyprian Norwid, Warszawa 1991.

Jan Paweł II, List do artystów, cyt. za J. Maritain, Sztuka i mądrość, tłum. K. i K. Górscy, Warszawa 2001.

Krąpiec A., Metafizyka, Lublin 1985.

Maciejewski J., Cyprian Norwid, Warszawa 1992.

Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P Lubicz, Warszawa 1984.

Norwid C.K., Pisma wszystkie, red. Juliusz Gomulicki, Warszawa 1971.

Norwid C.K., Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw. Przedmowa ks. J. Tischner, Wrocław 2004.

Osęka A., Mitologia artysty, Warszawa 1978.

Puzynina J., „Całość” Norwida, w: J. Puzynina, E. Teleżyńska (red.), „Całość” w twórczości Norwida, Warszawa 1992.

Strózewski W., O stawaniu się człowiekiem, w: W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992.

Stróżewski W., O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Downloads

Download data is not yet available.