Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Historia Kościoła

Sanktuaria Kościoła lwowskiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.169-195  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.03.2020

Abstrakt

Nel programma del governo rivoluzionario c’era coerentemente con i principi marxisti, l’eliminazione del cristianesimo e di ogni altra forma di religione, pur salvaguardando un minimo di libertà di culto, inteso come puro fatto individuale. Le chiese artisticamente e storicamente più importanti furono trasformate in musei. La maggior parte delle chiese furono adibite ad usi profani o demolite. Solo una minima parte restò aperta al culto, ma soltanto durante il tempo delle funzioni sacre. Attualmente, con l’indipendenza della Repubblica ucraina, alla Chiesa è stata restituita circa la metà delle proprietà che le furono illegalmente sottratte. In particolare le chiese e i monasteri, in cui si venerano icone mariane. Dopo 70 anni di ateismo ufficiale, le comunità cattoliche ucraine di rito latino, bizantino e armeno hanno bisogno di una rinascita cristiana che si annunzia con un rinnovato culto di Maria nelle grandi città e nei piccoli centri.

Bibliografia

„Acta Apostolicae Sedis” 28 (1936), s. 167–168.
Bednarz M., Znaczenie sanktuarium w Piśmie Świętym, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983).
Borelli A., Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?, Kraków 2002.
[Brak autora], Przekazanie Kościoła w Niżankowicach „Kronika Diecezji Przemyskiej” R. 87 (1992).
Borse U., i`ero,n (hasło), w: Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, a cura di H. Balz, G. Schneider, t. 1, Brescia 1995, kol. 1705–1706.
Brukwicki P., Cudowny obraz Pana Jezusa w Milatynie Nowym, Brody 1911.
BUCZEK M., Schematyzm duchowieństwa i parafii archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Lwów 2006.
Bułka J., Do mojej ziemi powracam, Szczecinek 2006.
Cattabiani A., Calendario. Le feste, i miti, le leggende e i riti dell’anno, Milano 1993.
Chmielewski M., Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie, red. J. Martynuska, Lublin–Szymanów 2007.
Clement O., Le feste cristiane, Magnano 2000.
Cracco G., La grande stagione dei santuari mariani: XIV-XVII secolo, „Marianum” 65 (2003), s. 101–129.
Dudziak J., Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983).
Dzieduszycki M., Kościół katedralny lwowski obrządku łacińskiego, Lwów 1872.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
Fridrich A., Brzozdowce, w: Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 2, Kraków 2008.
Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 2, Kraków 2008.
Hünermann W., Niebo mocniejsze od nas, Londyn 1966.
Jazłowiec (hasło), w: Encyklopedia Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Kraków [b.r.], s. 168.
Jędrychowski J., Historja i cuda łaskami słynącego obrazu P. Jezusa Milatyńskiego, Kraków 1931.
Kaczorowski B., Zabytki starego Lwowa, Warszawa 1990.
Kalendarz liturgiczny archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na rok 2009, Lwów–Kraków 2008, 4.55.
Kałdon S.M., Fatima Sercem Maryi Niepokalanej w trzecie tysiąclecie, Kraków 2001.
Kania W., Pielgrzymki w czasach ojców Kościoła, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tarnowskie Studia Teologiczne 9(1983), s. 54–55.
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994.
Kobus Z., Kult relikwii świętych, „Anamnesis” 40 (2005), s. 92–93.
Kondor L. Siostra Łucja mówi o Fatimie (wspomnienia siostry Łucji), Fatima 1989.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
Kosyra-Cieślak H., R. Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski… i wzeszło, t. 1, Szymanów 2004.
Krasny P., Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J.K. Ostrowski, t. 11, Kraków 2003.
Krysowice (hasło), w: Encyklopedia Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Kraków [b.r.], s. 219.
Lasocka B., Aleksander Fredro. Drogi życia, Warszawa 2001.
Lenartowicz S., Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Kamionce Strumiłłowej, w: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J.K. Ostrowski, t. 11, Kraków 2003, s. 131–150.
Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006.
Liturgia godzin, oprac. zbior., t. 2, Poznań 1984.
Łabuda A., Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach, Lublin 2001.
Łydka W., Wprowadzenie. Sanktuaria w życiu i posłannictwie Kościoła, w: Sanktuaria diecezji kieleckiej, red. W. Łydka, Kielce 1990.
Martin de Agar J.T., Comentario, w: Comentario exegetico al Codigo de derecho canonico, A. Marzoa i in., t. 3, cz. 2, Pamplona 2002, s. 1850–1857.
Modlitewnik milatyński, Kamionka Buska (Strumiłłowa) 2002.
Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Katowice 2004.
Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, Città del Vaticano 2004.
Pirożyński M., O. Bernard Łubieński, Wrocław 1946.
Pontyfikał rzymski. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, wyd. wzorcowe, Katowice 2001.
Staffa D., De notione sanctuarii et de ipsius obligatione solvendi tributum pro seminario, „Apollinaris” 49 (1976), s. 251–258.
Statuty Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej, Lwów 1998
Stryj (hasło), w: Encyklopedia Kresów, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Kraków [b.r.], s. 448.
Szafraniec K., Iskra, Poznań–Warszawa 1983.
Szymański S., W służbie Bożego Miłosierdzia, Poznań–Warszawa 1982.
Szymczak R., Bł. Matka Marcelina Darowska. Cztery pogadanki rekolekcyjne. 1904 rok, Szymanów 2003.
Umiński J., Historia Kościoła, t. 1, Opole 1959.
Wanat B.J., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, Kraków 1979.
Winowska M., Prawo do Miłosierdzia, Paris 1974.
Wojtaś M., Pamiątka z Rudek z opisem koronacji cudownego obrazu, Lwów 1922.
Wołczański J., Cudowny wizerunek Pana Jezusa z Milatyna, Kluczbork 1996.
Wulecki L., Kościół św. Antoniego we Lwowie, Wrocław 1996.
Zaleski W., Rok kościelny, t. 1, Warszawa 1989.
Zaleski W., Rok kościelny, t. 2, Warszawa 1993.
Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 2001.
Гарматюк H., До Христа вузенька стежка…, „Арка” 126 (2005), s. 2.
Колесник M., Молися, Матінко, за нас, „Нова Доба” 8114 (2005).

Downloads

Download data is not yet available.