Recenzja: Marek Lis, To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku (This is not Jesus. Film Apocrypha in the 21st Century), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, pp. 148


Opublikowane
2020-12-04


Dział
Referaty, sprawozdania i recenzje

Udostępnij

Seweryniak, H. (2020). Recenzja: Marek Lis, To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku (This is not Jesus. Film Apocrypha in the 21st Century), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, pp. 148. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 349-356. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.349-356

Henryk Seweryniak  seweryniak@o2.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7218-5049