Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-9  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Kwestia publicznego ujawnienia wzoru wzbudza w doktrynie i w orzecznictwie szereg wątpliwości. Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu pojawiają się nowe możliwości udostępnienia wzoru, a w konsekwencji nowy katalog dowodów, które strony powołują na tę okoliczność. Dowodem wzbudzającym szereg kontrowersji są wydruki stron internetowych przedkładane jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru. Zasadniczą trudność stanowi w tym przypadku określenie daty, w której ilustracja przedstawiająca wzór została udostępniona. Wartym rozważenia jest fakt, czy dowody internetowe mogą w ogóle zostać uznane za dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach.

Bibliografia

 1. Brancusi, Lavinia. 2015. „Publiczne ujawnienie, zorientowany użytkownik oraz swoboda twórcza na przykładzie wzoru kartonowego elementu strukturalnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 października 2015 r., T-251/14.” Lex el. [Google Scholar]
 2. Christiansen, Claus B. 2015. „Art. 7 CDR Commentary.” W Community Design Regulation. A Commentary, red. Gordian Hasselblatt, 117-26. Monachium: Wydawnictwo C.H. Beck/Hart. [Google Scholar]
 3. Poźniak-Niedzielska, Maria. 2007. „Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim.” Europejski Przegląd Sądowy 1:4-11. [Google Scholar]
 4. Poźniak-Niedzielska, Maria, i Joanna Sieńczyło-Chlabicz. 2016. Europejskie prawo wzorów przemysłowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Przytuła, Andrzej. 2021. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W Prawa własności przemysłowej. Komentarz, red. Mariusz Kondrat. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 6. Rasiewicz, Justyna. 2016. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Arkadiusz Michalak, 310-17. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. 2010. „Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia.” Europejski Przegląd Sądowy 4:13-21. [Google Scholar]
 8. Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. 2013. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Tischner, Anna. 2012. „Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych.” W System prawa prywatnego, t. 14 B, red. Ryszard Skubisz, 68-112. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Tischner, Anna. 2014. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Piotr Kostański, 685-96. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Trzebiatowski, Marcin. 2020. „Dowód na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter – uwagi na tle wyroku Sądu z 27.02.2020 r., T-159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.” ZNUJ. PPWI 4:82-106. [Google Scholar]
 12. Wojcieszko-Głuszko, Elżbieta. 2020. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Joanna Sieńczyło-Chlabicz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck [on-line]. [Google Scholar]