Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 19 (1) (2022)

Artykuły

Zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania w pracy tymczasowej – wybrane aspekty prawne

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4401  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Praca tymczasowa jest zjawiskiem niezwykle ważnym, choć doktryna nieczęsto je omawia. Jako zatrudnienie atypowe rozwiązanie to umożliwia m.in. samotnie wychowującym dzieci rodzicom wykonywanie pracy, zaś dla władzy państwowej zmniejszenie zjawiska bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że w związku z występowaniem w tym stosunku pracy trzech podmiotów istnieje wiele wątpliwości i nieścisłości. Mając na uwadze ochronę pracowników tymczasowych należy stworzyć konstrukcje prawne, które ochronią pracowników przede wszystkim przed dyskryminacją, naruszeniem równości i alienacją w zakładzie pracy w stosunku do pozostałych pracowników. Zjawisko naruszenia wskazanych zasad jest od lat zjawiskiem powszechnym, stąd też zasady te unormowane są w najważniejszych aktach prawnych tak krajowych, jak i międzynarodowych.

Pojęcie pracodawcy w przypadku pracy tymczasowej przenika się nieustannie z pojęciem pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej i niełatwo jest dokonać oceny, który z przepisów w zakresie podmiotowym dotyczy poszczególnego z nich. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wskazanych terminów, a także zaprezentowanie ich za pomocą przepisów obowiązujących.

Ustawodawca miał trudne zadanie – stworzyć odpowiednie przepisy, które nie tylko umożliwią pracę, ale jednocześnie odpowiednio ochronią pracowników tymczasowych przed nierównościami. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wad i zalet aktualnych konstrukcji prawnych w oparciu o analizę przepisów i doktryny i linii orzeczniczej, a także zaproponowanie koniecznych rozwiązań.

Bibliografia

  1. Brzozowski, Wojciech, Adam Krzywoń, and Marcin Wiącek. 2019. Prawa Człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  2. Burek, Wojciech, and Witold Klaus. 2013. “Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 11:72-90. https://doi.org/10.26106/j964-dd82 [Google Scholar]
  3. Florek, Ludwik, and Łukasz Pisarczyk. 2019. Prawo pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Liszcz, Teresa. 2019. Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  5. Reda-Ciszewska, Anna. 2017. “Art. 16. Odszkodowanie.” In Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz, edited by Magdalena Rycak, 141-42. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  6. Szabłowska-Juckiewicz, Marzena. 2019. “Odpowiedzialność za czyny własne oraz cudze.” [Google Scholar]
  7. In Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania, edited by Marzena Szabłowska-Juckiewicz, 167-73. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  8. Szymanik, Elżbieta. 2014. “Równość płci. Aspekty historyczno-społeczne i prawne.” Seminare. Poszukiwania Naukowe 35, no. 4:83-94. [Google Scholar]
  9. Śledzińska-Simon Anna. 2011. “Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej.” Studia BAS 26, no. 2:41-86. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.