Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Prawne implikacje szantażu w cyberprzestrzeni. Analiza na tle zjawiska catfishing’u w świetle wybranych aspektów prawnokarnych i cywilnoprawnych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5397  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych zagadnień związanych ze zjawiskiem catfishing’u. Autor definiuje pojęcie catfishing’u, analizuje jego charakter prawny na tle obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej regulacji prawnych i omawia wybrane aspekty prawnokarne i cywilnoprawne szantażu w cyberprzestrzeni, w szczególności przedstawiając w wyczerpujący sposób sankcje karne i cywilne związane ze zjawiskiem catfishing’u. Ponadto przedstawia autorski punkt widzenia na przedmiotowe kwestie, starając się wzbogacić prezentowaną argumentację.

Bibliografia

  1. Bandler, Richard, i Will MacDonald. 2009. NLP twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych. Gliwice: Wydawnictwo Helion. [Google Scholar]
  2. Jachimowicz, Marcin. 2012. „Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a KK).” Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 2(5):19-40. [Google Scholar]
  3. Kurcewicz, Urszula. 2012. „Programowanie neurolingwistyczne – NLP. Zarys zjawiska, kontrowersje, potencjalne implementacje polityczne.” Studia i Analizy 25:302-22. [Google Scholar]
  4. Miller, Dorota. 2019. „Czynności mające na celu obejście ustawy na tle orzecznictwa sądów polskich.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81, nr 4:111-24. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.9 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.