Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Charakter prawny umowy kredytu bankowego. Uwagi na tle artykułu 487 § 2 Kodeksu cywilnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5602  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Wraz ze wzrostem pozytywnie rozpatrywanych przez sądy powództw konsumentów-kredytobiorców o stwierdzenie nieważności umów tzw. „kredytów frankowych”, banki (kredytodawcy) poszukują sposobów na wstrzymanie się ze swoim świadczeniem powstałym po „upadku” umowy. Jeden z prawnych instrumentów umożliwiających dłużnikowi-wierzycielowi wstrzymanie się ze swoim świadczeniem do czasu uzyskania kontr świadczenia stanowi ustawowe prawo zatrzymania (ius retentionis) z art. 496 Kodeksu cywilnego. Problem pojawia się jednak z zakwalifikowaniem umowy kredytu bankowego jako umowy wzajemnej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy umowę o kredyt bankowy można zakwalifikować jako umowę wzajemną oraz wskazanie pomiędzy którymi ze świadczeń z niej wynikających istnieje więź synallagmatyczna, zaś w konsekwencji czy można w przypadku wzajemnych rozliczeń stron stosować art. 496 Kodeksu cywilnego?

Bibliografia

 1. Brzozowski, Adam. 2020. „Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowiązujące. Umowy wzajemne.” W System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. T. 5, red. Konrad Osajda, 506-507. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Czachórski, Witold, Adam Brzozowski, Marek Safjan, i in. 2001. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Dybowski, Tomasz, i Agnieszka Pyrzyńska. 2013. „Odsetki.” W System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. T. 5, red. Ewa Łętowska, 273-96. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Dybowski, Tomasz, i Agnieszka Pyrzyńska. 2020. „Odsetki.” W System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. T. 5, red. Konrad Osajda, 308-33. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Gołaczyński, Jacek. 2017. „Komentarz do art. 720 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, i Piotr Machnikowski, 720-24. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Heropolitańska, Izabela. 1999. „Komentarz do art. 69 pr. bank.” W Prawo bankowe. Komentarz, red. Wojciech Góralczyk, 198-232. Warszawa: Wydawnictwo Twigger. [Google Scholar]
 7. Kawulski, Arkadiusz. 2013. Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 8. Klein, Alfred. 2005. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 9. Lemkowski, Marcin. 2005. „Oprocentowanie jako świadczenie wzajemne.” Państwo i Prawo nr 1:26-43. [Google Scholar]
 10. Longchamps de Bérier, Roman. 1938. Zobowiązania. Lwów: Księgarnia Wydaw. Gubrynowicz i Syn. [Google Scholar]
 11. Mojak, Jan. 2000. „Umowa o kredyt bankowy.” W Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych, red. Ewa Niezbecka, Adam Jakubecki, i Jan Mojak, 11-35. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 12. Ofiarski, Zbigniew. 2021. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Pannert, Maciej. 2007. „Synallagma jako pojęcie charakteryzujące umowę wzajemną.” W Wybrane problemy prawa krajowego i europejskiego, red. Andrzej Stelmachowski, i Teodor Szymanowski, 11-25. Białystok: Temida 2 przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. [Google Scholar]
 14. Pisuliński, Jerzy. 2011 „Umowa kredytu bankowego.” W System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. T. 8, red. Janina Pananowicz-Lipska, 349-89. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck [Google Scholar]
 15. Radwański, Zbigniew, i Adam Olejniczak. 2018. Zobowiązania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Radwański, Zbigniew. 1977. Teoria umów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 17. Smykla, Bernard. 2011. Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Sośniak, Mieczysław. 1990. Zagadnienia typologii i systematyki umów obligacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 19. Szpunar, Adam. 1992. „O umowie pożyczki.” Państwo i Prawo z. 12:30-40. [Google Scholar]
 20. Węgrzynowski, Łukasz. 2011. Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Wolter, Aleksander. 1968. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 22. Zoll, Fryderyk. 2018. „Pojęcie umowy wzajemnej.” W System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. T. 6, red. Adam Olejniczak, 1091-1096. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.