Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Online First

Artykuły

Ochrona krytycznej infrastruktury satelitarnej i jej znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa. Wybrane aspekty

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8532  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2024

Abstrakt

W lipcu 2018 r. podczas szczytu w Brukseli przywódcy państw NATO uznali, że przestrzeń kosmiczna jest dynamicznym i szybko rozwijającym się obszarem posiadającym niebagatelne znaczenie dla wpólnej postawy Sojuszu w zakresie odstraszania i obrony. Zgodzili się wówczas opracować nadrzędną politykę kosmiczną NATO, co uczyniono niecały rok później. W grudniu 2019 r. uznano przestrzeń kosmiczną za nową domenę operacyjną (obok przestrzeni powietrznej, lądowej, morskiej i cyberprzestrzeni). Natychmiast pojawiły się spekulacje, z których wynikało, że owa fala aktywności kosmicznej NATO została wywołana inicjatywą prezydenta Donalda Trumpa zmierzającą do utworzenia Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF). W rzeczywistości były to jednak przemyślane decyzje aliantów poprzedzone latami skrupulatnych badań oraz rozmów.

Pod względem bezpieczeństwa przestrzeń kosmiczna nie jest jednak „nowa”, bowiem już od początku Zimnej Wojny pozostaje ściśle związana przede wszystkim z odstraszaniem nuklearnym. Technologia międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) była niezbędna zarówno dla wyścigu nuklearnego, jak i kosmicznego. Kosmos stał się zatem areną, na której rywalizacja pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi była najbardziej spektakularna, a przy tym niezwykle pokojowa.

Bibliografia

  1. Eagleson, David. 2023. „Ochrona naszej krytycznej infrastruktury satelitarnej – znaczenie infrastruktury kosmicznej dla ludzkości i jej status w NATO.” NATO Review (24.10.2023), https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2023/10/24/ochrona-naszej-krytycznej-infrastruktury-satelitarnej-znaczenie-infrastruktury-kosmicznej-dla-ludzkosci-i-jej-status-w-nato/index.html [dostęp: 04.02.2024]. [Google Scholar]
  2. Fettweis, Christopher J. 2022. „Nothing to Fear but Fear Itself: The National Security Policy of the United States.” W The Palgrave Handbook of National Security, red. Michael Clarke, Adam Henschke, Matthew Sussex, i in., 95-116. Cham: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
  3. Kayser, Valérie. 2004. Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects. New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
  4. Listner, Michael, i Rajeswari Pillau Rajagopalan. 2014. „The 2014 PPWT: a new draft but with the same and fifferennt problems.” https://thespacereview.com/article/2575/1 [dostęp: 04.02.2024]. [Google Scholar]
  5. Lueschow, Holger, i Roberto Pelaez. 2020. „Satelite Communication for Security and Defense.” W Handbook of Space Security: Policies, Applications and Programs, edited by Kai-Uwe Schrogl, 779-96. Cham: Springer. [Google Scholar]
  6. Paulauskas, Kestutis. 2020. „Space: NATO’s latest frontier.” NATO Review (18.03.2020), https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/03/18/space-natos-latest-frontier/index.html [dostęp: 04.02.2024]. [Google Scholar]
  7. Sussex, Matthew, i Michael Clarke. 2022. „Nuclear Weapons and National Security: From the Cold War to the “Second Nuclear Age” and Beyond.” W The Palgrave Handbook of National Security, red. Michael Clarke, Adam Henschke, Matthew Sussex, i in., 287-327. Cham: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.