Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Zabezpieczenie penitencjarne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8478  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę wybranych elementów systemu penitencjarnego funkcjonującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do jednostek penitencjarnych położonych na terenie GZM zaliczyć należy sześć aresztów śledczych i zakład karny. Dokonana w artykule diagnoza możliwości i zasobów tych jednostek wskazuje na wysoki stopień samowystarczalności oraz potencjał wystarczający do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. Służba Więzienna poprzez swoją działalność urzeczywistnia fundamentalne interesy narodowe państwa, zapewnia bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym bezpieczeństwo na poszczególnych obszarach kraju.

Bibliografia

  1. Blonka-Szkwarkowska, Iwona. 2011. „Służba Więzienna jako element systemu bezpieczeństwa państwa.” w: Służba Więzienna w systemie obronnym państwa, red. Zbigniew Piątek, i Sławomir Olearczyk, 75-81. Warszawa: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. [Google Scholar]
  2. Górny, Adam, i Daniel Prątnicki. 2024. „Opis jednostki [Oddział Zewnętrzny w Zabrzu].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-zabrze [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  3. Hyba, Krzysztof. 2024. „Opis jednostki [Areszt Śledczy w Bytomiu].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-w-bytomiu [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  4. Kantor, Grzegorz. 2024. „Opis jednostki [Areszt Śledczy w Sosnowcu].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-w-sosnowcu [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  5. Korczyńska, Joanna. 2024. „Opis jednostki [Zakład Karny w Wojkowicach].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-wojkowice [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  6. Malchrzyk, Roman. 2024. „Opis jednostki [Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-tarnowskie-gory [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  7. Piszczek, Artur. 2024. „Opis jednostki [Areszt Śledczy w Katowicach].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-katowice [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]
  8. Seweryn, Dariusz, i Jacek Gołdyn. 2024. „Opis jednostki [Areszt Śledczy w Mysłowicach].” https://www.sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-myslowice [dostęp: 29.01.2024]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.