Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Przyczyny całkowitej symulacji zgody małżeńskiej w wyrokach pro nullitate Sądu Metropolitalnego w Krakowie w latach 2010-2020

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.6081  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę istotnego elementu dowodzenia nieważności małżeństwa z tytułu całkowitej symulacji zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 1), jaką jest przyczyna symulacji. Przedmiot analizy stanowią wszystkie orzeczenia pro nullitate matrimonii Sądu Metropolitalnego w Krakowie, które zapadły w latach 2010-2020 z powyższego tytułu. W pierwszej części przedstawiono znaczenie, jakie odgrywa causa simulationis na etapie instrukcji w procesie kanonicznym. Zasadniczą część niniejszego opracowania stanowią causae celebrandi oraz causae simulandi występujące w prezentowanym orzecznictwie. Autor proponuje także pewne środki prawne i duszpasterskie mogące służyć wyeliminowaniu zawierania nieważnych małżeństw. W konkluzji należy stwierdzić, że udowodnienie przyczyny symulacji stanowi istotną pomoc w osiągnięciu przez sędziów moralnej pewności o nieważności małżeństwa z omawianego tytułu.

Bibliografia

  1. Czapnik, Aleksandra. 2014. „Małżeństwo wyznawców buddyzmu.” W Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), red. Ginter Dzierżon, 269-355. Kraków: Homo Dei. [Google Scholar]
  2. Glinkowski, Benedykt. 2004. Całkowita symulacja zgody małżeńskiej w orzecznictwie Roty Rzymskiej (1965-1995). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. [Google Scholar]
  3. Góralski, Wojciech. 2016. „Symulacja całkowita zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 22.10.2015 r.” Ius Matrimoniale 27, nr 4:123-40. https://doi.org/10.21697/im.2016.27.4.06 [Google Scholar]
  4. Pastwa, Andrzej. 1999. Prawne znaczenie miłości małżeńskiej. Katowice: Księgarnia św. Jacka. [Google Scholar]
  5. Sobański, Remigiusz. 2000. „Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu.” Ius Matrimoniale 11, nr 5:139-50. https://doi.org/10.21697/im.2000.5(11).07 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.