Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Wpływ rozporządzeń ministra zdrowia, zwanych „standardami organizacyjnymi”, na poprawę sytuacji kobiet podczas okołoporodowej opieki medycznej

  • Joanna Jarecka
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8500  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej miało znacznie poprawić sytuację kobiet podczas okołoporodowej opieki medycznej. W praktyce nie do końca tak się stało. Jak wykazują badania, pacjentki doświadczają naruszeń ich praw na różnych etapach okołoporodowej opieki medycznej.

Postanowienia standardów nie są realizowane w pełni, brak jest mechanizmów pozwalających na efektywne egzekwowanie prawa. W artykule wskazano pozytywne oraz negatywne aspekty związane ze standardami okołoporodowej opieki medycznej.

Bibliografia

  1. Fundacja Rodzić po Ludzku, Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet. [Google Scholar]
  2. Plebanek E., Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018, nr 16 (2), s. 93–104. [Google Scholar]
  3. Stanisz M., Ćwiek D., Znajomość standardu opieki okołoporodowej przez pacjentki wybranych szpitali województwa zachodniopomorskie-go, Pielęgniarstwo polskie 2016, nr 2 (60). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.