Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Sympozjum

Płodna czystość w doświadczeniu św. Józefa

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.169-177  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

Artykuł podejmuje studium postawy św. Józefa jako męża Maryi. W oparciu o fakty przekazane w Ewangeliach oraz teksty Karola Wojtyły i Jana Pawła II ukazuje, że życie w dziewiczej czystości nie zubożyło tego małżeństwa, a wprost przeciwnie pogłębiło jakość ich codziennych relacji. Sytuacja zwraca uwagę na znaczenie czynników pozaerotycznych w budowaniu jedności małżeńskiej oraz istotną wartość dojrzałości ludzkiej. Józef został ukazany jako przykład dojrzałego wewnętrznie mężczyzny, który chociaż podlegał jak my dziedzictwu grzechu pierworodnego, dał przykład doskonałej komunii osób, ludzkiej bliskości oblubieńczej, czułości, odpowiedzialności i zażyłości oraz ustawicznego dar z samego siebie.

Bibliografia

 1. Augustyn, Contra Faustum, PL 42, s. 207-518. [Google Scholar]
 2. Augustyn, De consensu evangelistarum, PL 34, s. 1041-1230 [Google Scholar]
 3. Augustyn, Sermo 51, PL 38, s. 332-351. [Google Scholar]
 4. Caffarel H., Weź do siebie Maryję, twą małżonkę, Kraków 1997. [Google Scholar]
 5. Enichlamayr J., Znaczenie Świętego Józefa dla duchowości współczesnej rodziny, Lublin 2002, mps. [Google Scholar]
 6. Galot J., Święty Józef, Kraków 1997. [Google Scholar]
 7. Jan Paweł II, Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego a nadprzyrodzona płodność. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 24 III 1982, [w:] Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Teologia małżeństwa, Kraków 1999, s. 260-263. [Google Scholar]
 8. Jan Paweł II, Dziewicza jedność Maryi i Józefa. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 21 VIII 1996, [w:] ORp 10/1996, s. 24-25. [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, Rapporto tra continenza «per il regno dei cieli» e fecondità soprannaturale dello spirito umano. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 24 III 1982, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, LEV 1982, V, 1, s. 978-981. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos (1989). [Google Scholar]
 11. Jan Paweł II, Rodzina Maryi i Józefa. Rozważanie przed modlitwą niedzielną, 29 XII 1996, [w:] Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, VI, Città del Vaticano 1998, s. 324-325. [Google Scholar]
 12. Półtawska W., Karol-Józef Wojtyła i Święty Józef. Refleksje [ks. Karola Wojtyły] w jedną z wigilii świętego Józefa (18 marca) odtworzone z pamięci i notatek, [w:] Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1998, s. 195-202. [Google Scholar]
 13. Ratzinger J., Opera omnia, t. IV: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. [Google Scholar]
 14. Tomasz, Summa theol., III, q. 29, a. 2 w zakończeniu. [Google Scholar]
 15. Wojtyła K., Promieniowanie ojcostwa, [w:] Tenże, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 258-291. [Google Scholar]
 16. Wojtyła K., Przed sklepem jubilera, [w:] Tenże, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 204-257. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.