Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.57-70  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza zagadnienie wzajemnego poddania małżonków z 5. rozdziału Listu do Efezjan, w kontekście encykliki Casti connubi Piusa XI, katechez św. Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, oraz Tradycji Kościoła. Jej celem jest pogłębienie rozumienia sensu relacji mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz zwrócenie uwagi na ciągłość nauczania Kościoła w tej kwestii przed i po II Soborze Watykańskim.

Bibliografia

 1. • Bugel Walerian, Podporządkowanie / posłuszeństwo żon(y) wobec męża – wymóg religijny czy kulturowy?, w: „Family Forum”, t. 6, 2016, s. 205-220. [Google Scholar]
 2. • Jan Paweł II, Katechezy w czasie audiencji środowych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, 1979–1984. [Google Scholar]
 3. • Korzec Cezary, Ku dynamicznemu rozumieniu małżeństwa chrześcijańskiego w Ef 5,21-33, w: „Studia Paradyskie”, t. 27, 2017, s. 39–52. [Google Scholar]
 4. • Kotlarska-Michalska Anna, Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, w: „Roczniki Socjologii Rodziny”, tom X (1998), s. 53. [Google Scholar]
 5. • Orzeł Ludwik, Małżeństwo także kapłaństwem, Opole 1946. [Google Scholar]
 6. • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000. [Google Scholar]
 7. • Pius VIII, Encyklika o programie pontyfikatu Traditi humilitati, 1829. [Google Scholar]
 8. • Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti Connubi, 1930. [Google Scholar]
 9. • Sheen Fulton J., Children and Parents, New York 2008. [Google Scholar]
 10. • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 1965. [Google Scholar]
 11. • Szafran Jerzy, Dialogalny charakter przymierz małżeńskiego, Niepokalanów 2010, s. 85. [Google Scholar]
 12. • Tomasz z Akwinu, O władzy, tłum. J. Salij, w: Święty Tomasz z Akwinu: Dzieła wybrane, opr. J. Salij, Kęty 1999. [Google Scholar]
 13. • Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami innowiercami i błądzącymi, tom. III, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2009. [Google Scholar]
 14. • Wilk Michał, Bądźcie sobie podporządkowani, w: „W drodze” 4/2021, https://wdrodze.pl/article/badzcie-sobie-podporzadkowani/ [28.06.2023] [Google Scholar]
 15. • Woroniecki Jacek, U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2002. [Google Scholar]
 16. • Woroniecki Jacek, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Poznań-Warszawa-Lublin 1949. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.