Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Magnificat – rewolucyjna modlitwa Maryi w interpretacji papieża Franciszka

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.179-197  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Posoborowi papieże zgodnie przyznają, że w odniesieniu człowieka do Boga najistotniejszą sprawą jest modlitwa – w przypadku Maryi jest nią kantyk Magnificat. Dla Jana Pawła II jest on „natchnionym wyznaniem Jej wiary”. Benedykt XVI określa go „portretem Jej duszy”. Papież Franciszek upatruje natomiast w nim „modlitwę rewolucyjną”, która stanowi zarazem „jakby fotografię Matki Bożej”. Niniejszy artykuł jest próbą odczytania interpretacji maryjnej pieśni przez ostatniego z nich. Przedłożone w nim refleksje podążają za sugestią papieża Bergoglio. Charakteryzuje on Magnificat i wydobywa z niego teologiczne treści, szkicując jednocześnie duchowość Maryi. Dostrzega w nim modlitwę radości, modlitwę uwielbienia i dziękczynienia Bogu, oraz jej przesłanie profetyczne. Rewolucyjność kantyku tkwi głównie w tym, że wprowadza on nas w Jezusowe „Błogosławieństwa, które są syntezą i pierwotnym prawem ewangelicznego orędzia”.

Bibliografia

 1. Awi Mello M., Mit Maria leben. Ein Gespräch mit Papst Franziskus, Leipzig 2016. [Google Scholar]
 2. Franciszek, Aby wyjść z fałszywej neutralności (Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2016), OsRomPol 37 (2016) nr 1, s. 18-19. [Google Scholar]
 3. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiej-szym świecie (24 XI 2013), Kraków 20142. [Google Scholar]
 4. Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym (19 III 2018), Kraków 2018. [Google Scholar]
 5. Franciszek, Będzie nazwany Synem Najwyższego (Anioł Pański, 24 XII 2017), OsRomPol 39 (2018) nr 1, s. 8-9. [Google Scholar]
 6. Franciszek, Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic (Anioł Pański, 15 XII 2013), OsRom-Pol 35 (2014) nr 1, s. 56. [Google Scholar]
 7. Franciszek, Czy umiemy mówić dziękuję? (Homilia na zakończenie Jubileuszu Maryjnego, 9 X 2016), OsRomPol 37 (2016) nr 10, s. 5-6. [Google Scholar]
 8. Franciszek, Doświadczajcie konkretnej i troskliwej czułości Matki wszystkich (Homilia w Częstochowie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, 18 VII 2016), OsRomPol 37 (2016) nr 7-8, s. 13-14. [Google Scholar]
 9. Franciszek, Duch Święty nauczycielem życia (Homilia na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 8 VI 2014), OsRomPol 35 (2014) nr 7, s. 21-22. [Google Scholar]
 10. Franciszek, Encyklika Lumen fidei. O wierze (29 VI 2013), Kraków 2013. [Google Scholar]
 11. Franciszek, Homilia na Błoniach narodowego sanktuarium w Szasztinie (15 IX 2021), https://www.vatican.va/ con-tent/francesco/pl/homilies/2021/documents/20210915-omelia-sastin.html [3.12.2021]. [Google Scholar]
 12. Franciszek, Ile razy mówimy „dziękuję w rodzinie? (Homilia na placu św. Piotra, 13 X 2013), OsRomPol 34 (2013) nr 12, s. 7-9. [Google Scholar]
 13. Franciszek, Jak miłosierny Samarytanin (Homilia na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubi-leuszu Miłosierdzia, 8 XII 2015), OsRomPol 36 (2015) nr 12, s. 4-5. [Google Scholar]
 14. Franciszek, Jakże piękny będzie dzień, w którym z mieczy powstaną lemiesze (Anioł Pań-ski, 1 XII 2013), OsRomPol 35 (2014) nr 1, s. 54-55. [Google Scholar]
 15. Franciszek, Jedna z nas mieszka w niebie (15 VIII 2020), OsRomPol 41 (2020) nr 9, s. 24-25. [Google Scholar]
 16. Franciszek, „Kościół bez granic matką wszystkich” (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 roku, 3 IX 2014), OsRomPol 35 (2014) nr 10, s. 4-5. [Google Scholar]
 17. Franciszek, „Magnificat” kantykiem nadziei pokornych (Homilia na uroczystość Wniebo-wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 VIII 2013), OsRomPol 34 (2013), nr 10 s. 44-45. [Google Scholar]
 18. Franciszek, Maryja kobietą modlitwy (Audiencja generalna, 18 XI 2020), OsRomPol 41 (2020) nr 12, s. 28-30. [Google Scholar]
 19. Franciszek, Maryja pierwsza została wzięta do nieba (Anioł Pański, 15 VIII 2016) OsRomPol 37 (2016) nr 9, s. 36-37. [Google Scholar]
 20. Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 11 IV 2015), OsRomPol 36 (2015) nr 5, s. 4-15. [Google Scholar]
 21. Franciszek, Na sposób Boży (Homilia w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalu-pe, 12 XII 2014), 36 (2015) nr 1, s. 34-36. [Google Scholar]
 22. Franciszek, Pamięć o Bogu (Homilia dla katechetów, 29 IX 2013), OsRomPol 34 (2013) nr 11, s. 43-44. [Google Scholar]
 23. Franciszek, Pan wywyższył swoją Służebnicę (Anioł Pański, 15 VIII 2018), OsRomPol 39 (2018) nr 8-9, s. 51-52. [Google Scholar]
 24. Franciszek, Patrzymy na Maryję jako na Matkę naszej nadziei (Homilia na Stadionie Pu-charu Świata w Tedzonie, 15 VIII 2014), OsRomPol 35 (2014) nr 8-9, s. 8-9. [Google Scholar]
 25. Franciszek, Pojednanie pozwala budować przyszłość i sprawia, że wzrasta nadzieja (Homi-lia podczas Mszy beatyfikacyjnej w Villavicencio, 8 IX 2017), OsRomPol 38 (2017) nr 10, s. 25-27. [Google Scholar]
 26. Franciszek, Pokora przyciąga spojrzenie Boga (Anioł Pański, 8 XII 2021), OsRomPol 43 (2022) nr 1, s. 34-35. [Google Scholar]
 27. Franciszek, Pokora ujmuje Boga (Anioł Pański, 15 VIII 2021), OsRomPol 42 (2021) nr 8-9, s. 37-38. [Google Scholar]
 28. Franciszek, Pomóż nam nieustannie słuchać głosu Pana (Modlitwa na placu Hiszpańskim, 8 XII 2013), OsRomPol 35 (2014) nr 1, s. 15. [Google Scholar]
 29. Franciszek, Prośmy Maryję wniebowziętą o wsparcie (Anioł Pański, 15 VIII 2017), OsRomPol 38 (2017) nr 9, s. 24-25. [Google Scholar]
 30. Franciszek, Przebaczenie jako prawdziwe antidotum na urazy i zemstę (Homilia w bazyli-ce Matki Boskiej Większej, 1 I 2016), OsRomPol 37 (2016) nr 1, s. 26-27. [Google Scholar]
 31. Franciszek, Radujcie się zawsze w Panu (Anioł Pański, 11 XII 2016), OsRomPol 38 (2017) nr 1, s. 53-54. [Google Scholar]
 32. Franciszek, Rewolucja czułości (Homilia w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre, 22 IX 2015), OsRomPol 36 (2015) nr 10, s. 24-25. [Google Scholar]
 33. Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 roku, 27 II 2017), OsRomPol 38 (2017) nr 3-4, s. 4-8. [Google Scholar]
 34. Franciszek, Rezerwuar miłosierdzia (Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej Więk-szej, 2 VI 2016), OsRomPol 37 (2016) nr 6, s. 22-26. [Google Scholar]
 35. Franciszek, Sekret żydowskiej dziewczyny (Audiencja generalna, 23 X 2013), OsRomPol 34 (2013), nr 12 s. 37-38. [Google Scholar]
 36. Franciszek, Spojrzenie Pana spoczęło na dziewczynie z Nazaretu (Anioł Pański, 8 XII 2013), OsRomPol 35 (2014) nr 1, s. 55-56. [Google Scholar]
 37. Franciszek, Spotkanie dwóch matek jest hymnem radosnego unasienia w Panu (Anioł Pański, 23 XII 2018), OsRomPol 40 (2019) nr 1, s. 54-55. [Google Scholar]
 38. Franciszek, Spotkanie Jezusa z Jego ludem (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego, 2 II 2014), OsRomPol 35 (2014) nr 2, s. 26-27. [Google Scholar]
 39. Franciszek, Trwajmy w pełnym wdzięczności zdumieniu (Homilia podczas I nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 31 I 2021), OsRomPol 43 (2022) nr 1, s. 28-29. [Google Scholar]
 40. Franciszek, Trzy zdumienia (Anioł Pański, 20 XII 2015), OsRomPol 37 (2016) nr 1, s. 50-51. [Google Scholar]
 41. Franciszek, Uznanie naszej małości otwiera na Boga (Anioł Pański, 3 X 2021), OsRomPol 42 (20121) nr 11, s. 32-33. [Google Scholar]
 42. Franciszek, Wielka wiara Maryi (Anioł Pański, 15 VIII 2015), OsRomPol 36 (2015) nr 9, s. 56-57. [Google Scholar]
 43. Franciszek, Wniebowzięcie przypomina, że naszym przeznaczeniem jest radość nieba (Anioł Pański, 15 VIII 2019), OsRomPol 40 (2019) nr 10, s. 31-32. [Google Scholar]
 44. Franciszek/M. Pozza, Ave Maria, Niepokalanów 2018. [Google Scholar]
 45. Haręzga S., Bóg Maryi w świetle hymnu „Magnificat” (Łk 1,46b-55), „Salvatoris Mater” 1 (1999) nr 2, s. 132-146. [Google Scholar]
 46. Kowalczyk D., Obraz Boga w nauczaniu papieża Franciszka, „Studia Bobolanum” 2014 nr 1, s. 21-33. [Google Scholar]
 47. Kozyra J., „Magnificat” – kantyk Maryi i maryjna pieśń Kościoła, w: „Bóg jest miłością”. Studia dla księdza profesora Józefa Kudasiewicza w 80. Rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 252-266. [Google Scholar]
 48. Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela, Kielce 1991. [Google Scholar]
 49. Moricová J., Panna Mária ako vzor teologálnych čnosti podl’a učenia pápeža Františka, w: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohl’adu. Zborník príspevkov z interdisci-plinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie, red. M. Lichner, Trnava 2018, s. 285-299. [Google Scholar]
 50. Nadbrzeżny A., „Magnificat” – maryjny „toast na cześć Boga”, „Ethos” 24 (2011) nr 1-2, s. 57-68. [Google Scholar]
 51. Tronina A., „Magnificat” – portret duszy Maryi, „Salvatoris Mater” 9 (2006) nr 3-4, s. 22-37. [Google Scholar]
 52. Warchoł P., Maryja w nauczaniu papieża Franciszka, „Salvatoris Mater” 19 (2017) nr 1-4, s. 216-237. [Google Scholar]
 53. Wojtczak A., Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka, Po-znań 2019. [Google Scholar]
 54. Wojtczak A., „Magnificat” – portret wiary Maryi, [w:] Spiritus Sanctus et Ecclesia. Opuscu-la Bogdano Częsz septuagenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2015, s. 147-164. [Google Scholar]
 55. Wojtczak A., Maryja w służbie chrześcijańskiego humanizmu. Projekt papieża Franciszka, Poznań 2022. [Google Scholar]
 56. Wojtczak A., Pokora – sekret serca Maryi w ujęciu papieża Franciszka, „Poznańskie Studia Teologiczne” 41 (2022) nr 1, s. 47-69. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.