Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2022)

Artykuły

Rola standardów „hard law” i „soft law” Światowej Organizacji Zdrowia w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8739  [Google Scholar]
Opublikowane: 15-05-2024

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia standardów stworzonych przez Światową Organizację Zdrowia, które dotyczą ochrony osób z niepełnosprawnościami. W tym celu autorka analizuje standardy twardego i miękkiego prawa opracowane przez WHO, wskazując ich znaczenie w obszarze globalnej polityki zdrowotnej, w szczególności zaś ochrony osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Bibliografia

 1. Abbott K.W., Hard and Soft Law in International Governance „International Organization”, 2000, No. 3. [Google Scholar]
 2. Banaji R.M., Greenwald A.G., Blindspot: Hidden Biases of Good People, New York 2013. [Google Scholar]
 3. Bańczyk W., „ Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązkach przestrzegania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBŚP UJ”, 2016, nr 1. [Google Scholar]
 4. Baumberg B., World trade law and a framework convention on alcohol control, „Journal of Epidemiology and Community Health”, 2010, nr 64. [Google Scholar]
 5. Birtha M., A Chance to Pioneer or a Lost Opportunity?: Monitoring Disability Rights Effectively and Independently in the EU in line with Article 33 of the UN CRPD, „European Yearbook of Disability Law”, 2015, Vol. 5. [Google Scholar]
 6. Bosak-Sojka M., Ochrona osób niepełnosprawnych a bariery społeczne [w:] Indywidualne prawo pracy: część szczegółowa, red. M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 7. Despouy L., Human Rights and Disabled Persons, New York 1993. [Google Scholar]
 8. Fidler D.P., The future of World Health Organisation: what role for international law , „Vanderbilt Journal of Transnational Law”, 1998, nr 5. [Google Scholar]
 9. Gajda A., Wpływ Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na wykładnię konstytucyjnego zakazu dyskryminacji [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, red. M. Grzybowski, B. Naleziński, tom 2, Kraków 2014. [Google Scholar]
 10. Heron R., Job and Work Analysis: Guidelines on Identifying Jobs for Persons with Disabilities, Geneva 2005. [Google Scholar]
 11. Hillgenberg H., Fresh look at the soft law, „European Journal of International Law”, 1999, No. 3. [Google Scholar]
 12. Hoffman S.J., Behdinan A., Towards an International Treaty an Antimicrobial Resistance, Ottawa 2016. [Google Scholar]
 13. Jankowska M., Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 2012, nr 2. [Google Scholar]
 14. Jaskiernia J., Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze “miękkiego prawa” [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, red. N. Szczęch, Legnica 2010. [Google Scholar]
 15. Klock K.A., The Soft Law Alternative to the WHO’s Treaty Powers, „Georgetown Journal of International Law”, 2013, No. 2. [Google Scholar]
 16. Lord J.E., Suozzi D., Taylor A.L., Lessons from the Experience of U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Addressing the Democratic Deficit in Global Health Governance, „The Journal of Law, Medicine & Ethics”, 2010, Vol. 38. [Google Scholar]
 17. Machaj M., Lorkowski J., Starczyńska M., Pedrycz A., Kotela I., The International Classification on Functioning, Disability and Health – ICF, „Polish Hyberbaric Research”, 2013, nr 4. [Google Scholar]
 18. Machowicz K., Tabaszewski R., Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy, „Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie”, 2017, nr 40. [Google Scholar]
 19. Mooney Cotter A.M., Disability: an International Legal Analysis of Disability Discrimination, Aldershot 2007. [Google Scholar]
 20. Orzeszko A., Działalność ONZ na rzecz osób niepełnosprawnych [w:] Słuszność w prawie. Teoria i praktyka, red. Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, K. Sielski, Toruń 2017. [Google Scholar]
 21. Paruzel R., Światowa Organizacja Zdrowia – bezpieczeństwo zdrowotne świata, „Logistyka”, 2015, nr 5. [Google Scholar]
 22. Pęcak P., „Miękkie” prawo międzynarodowe w procesie stosowania prawa krajowego [w:] Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, Lublin 2016. [Google Scholar]
 23. Priestley M., Disability Policies and the Open Method of Coordination, „European Yearbook of Disability Law”, 2012, Vol. 3. [Google Scholar]
 24. Rąpel G., Prawo do ochrony zdrowia ludzi niepełnosprawnych i chorych na łuszczycę w świetle standardów międzynarodowych [w:] Słuszność w prawie. Teoria i praktyka, red. Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, K. Sielski, Toruń 2017. [Google Scholar]
 25. Rąpel G., Prawo do ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych w systemie aksjologicznym Rady Europy [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, tom 3, Toruń 2018. [Google Scholar]
 26. Robilant A. de, Genealogies of Soft Law, „The American Journal of Comparative Law”, 2006, No. 3. [Google Scholar]
 27. Sekalala S., Soft Law and Global Health Problems. Lessons from Responses to HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis, Cambridge, Cambridge 2017. [Google Scholar]
 28. Spryszak K., Wpływ „miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Toruń 2019. [Google Scholar]
 29. Świetlik B., Polityka społeczna Unii Europejskiej w zakresie inkluzji zawodowej osób z niepełnosprawnością, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, nr 334. [Google Scholar]
 30. Taniewska-Peszko M., Ochrona osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją w ustawodawstwie Australii, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. Uniwersytet Śląski”, 2001, nr 14. [Google Scholar]
 31. The Employment Situation of People with Disabilities: Towards Improved Statistical Information, Geneva 2007. [Google Scholar]
 32. Tuszyński K., Kierzek A., Kotuła J., W sprawie rozwiązywania niektórych problemów związanych z niepełnosprawnością, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia”, 2019, nr 4. [Google Scholar]
 33. Weeks G.C., Soft Law and Public Authorities: Remedies and Reform, Oxford 2016. [Google Scholar]
 34. Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 2013, nr 2. [Google Scholar]
 35. Bosi G., Overcoming the ‘Soft vs Hard Law’ Debate in the Development of New Global Health Instruments, opiniojuris.org/2021/11/30/overcoming-the-soft-vs-hard-law-debate-in-the-development-of-new-global-health-instruments [dostęp: 10 lutego 2022]. [Google Scholar]