Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2022)

Artykuły

Społeczeństwa wobec pandemii COVID-19

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8740  [Google Scholar]
Opublikowane: 15-05-2024

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę dotyczącą pandemii COVID-19 oraz reakcji społeczeństwa na zaistniałą sytuację. Każdy kraj wyróżnia się własną tradycją, kulturą i światopoglądem. W związku z COVID-19 część społeczności całego świata nie potrafi odnaleźć się w pandemicznej rzeczywistości, dopatruje się teorii spiskowych oraz oficjalnie wypowiada się o zakłamaniu rządów krajowych i organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niniejszy artykuł ma na celu diagnozę stanowiska wobec obostrzeń wprowadzanych w dobie pandemii COVID-19. Celem szczegółowym jest identyfikacja rozbieżności dotyczących opinii społeczeństw różniących się pod względem kulturowym. W artykule został poruszony wątek dotyczący teorii spiskowych, o których mówi się od początków wystąpienia COVID-19. Artykuł został napisany na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Belgii, Kuwejcie i Polsce. Autorka postawiła następujące pytania badawcze: Czy członkowie społeczeństw darzą zaufaniem swoją władzę? Czy pochodzenie, wiek i wykształcenie mają wpływ na respektowanie obostrzeń wprowadzanych przez rządzących? Za pomocą analizy odpowiedzi udzielonych w ankietach zdiagnozowano rozbieżności w odpowiedziach respondentów. Zaobserwowano, że w przypadku światowego kryzysu i zagrożenia niektóre społeczności tracą zaufanie do władzy i dopuszczają możliwość istnienia spisków międzynarodowych. Ludzie obawiający się o własne życie odchodzą od logicznego myślenia i są podatni na sugestie.

Bibliografia

  1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003. [Google Scholar]
  2. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  3. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994. [Google Scholar]
  4. Łobadziński M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2010. [Google Scholar]
  5. Łysienia M. (red.), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  6. Milczarski R., Mazur-Rafał M., Szarota M., Lipka M., Kochanowski J., Czajka K., Historia a prawa człowieka. Podręcznik, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  7. Raport z 2018 roku opublikowany przez Brukselski Instytut Statystyk i Analiz (L’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse – IBSA). [Google Scholar]
  8. https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/7-nationalities-make-up-90-of-foreigners-in-kuwait-1.1907439. [Google Scholar]
  9. Pew Research Center, Table: Religious Composition by Country, in Percentages, https://www.pewforum.org/2012/12/18/tablereligious-composition-by-country-in-percentages/. [Google Scholar]
  10. Raport Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2018 „Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej”, https://web.archive.org/web/20190411102051/https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html [dostęp: 14 kwietnia 2022]. [Google Scholar]