Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Powody i konsekwencje wyodrębnienia służby zagranicznej w polskiej administracji publicznej

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8885  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Celem pracy jest wskazanie miejsca, jakie w modelu polskiej administracji publicznej zajmuje służba zagraniczna. Cześć pierwsza charakteryzuje administrację publiczną, wskazuje wewnątrz niej obszar zadań wykonywany przez służbę zagraniczną oraz defi-niuje tę służbę w ujęciu przedmiotowym, instytucjonalnym i podmiotowym. Część druga wskazuje odrębności służby zagranicznej, szczególnie od służby cywilnej, w zakresie umocowania prawnego, struktury, podległości, uprawnień i odpowiedzialności. Część trzecia podejmuje próbę wskazania konsekwencji prawnych, organizacyjnych i finansowych wyodrębnienia służby zagranicznej w administracji publicznej.

Bibliografia

 1. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, 2003. [Google Scholar]
 2. Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, red. M. Mrówczyński, T. Knepka, Bydgoszcz 2020. [Google Scholar]
 3. Czarnecki P., Reda-Ciszewska A., Surdykowska B., Zatrudnianie pracowników samorządowych, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 4. Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka, red. T. Bąkowski, M. Bogusz, Gdańsk–Warszawa 2022. [Google Scholar]
 5. Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 6. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Łódź 2019. [Google Scholar]
 7. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa–Poznań 1979. [Google Scholar]
 8. Nauka administracji, red. B. Kudrycka, G.B. Peters, P. Suwaj, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Prawo urzędnicze, red. T. Liszcz, Lublin 2005. [Google Scholar]
 11. Rycak M., Rycak A., Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 12. Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 13. Woodrow Wilson T., The Study of Administration, “Political Science Quarterly” 1941, 56 (2). [Google Scholar]
 14. W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 15. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 16. Polskie przedstawicielstwa na świecie: www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie [dostęp: 11.11.2022]. [Google Scholar]
 17. Portal „W gospodarce.pl”: www.wgospodarce.pl/informacje/118789-wawrzyk-limit-wydatkow-w-budzecie-msz-wyzszy-w-2023- [dostęp: 11.11.2022]. [Google Scholar]