Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Ustawa z 21 stycznia 2021 roku o służbie zagranicznej – założenia, przepisy oraz skutki dla dyplomacji RP

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8886  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia nowej i bardzo kontrowersyjnej ustawy o służbie zagranicznej oraz wskazuje jej braki oraz wyraźnie błędne rozwiązania.

Bibliografia

  1. Bajor-Stachańczyk M., Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o służbie zagranicznej (druk sejmowy nr 877); dokument elektroniczny – https://www.sejm.gov.pl. [Google Scholar]
  2. Barański M.K., Chynczewska-Hennel T., Szwarc A., Dzieje polskiej dyplomacji od X wieku do 1918 (od początków państwa polskiego do odzyskania niepodległości), Warszawa 2010. [Google Scholar]
  3. Ikanowicz C., Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP, Warszawa 1997. [Google Scholar]
  4. Katz-Suchy J., Zarys historii dyplomacji, Warszawa 1966. [Google Scholar]
  5. Kuźniak B., Capik A.B., Analiza rozwiązań zawartych w nowej ustawie o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) z uwzględnieniem porównania do przepisów obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej, „Opinie i ekspertyzy” (327), Kancelaria [Google Scholar]
  6. Senatu – Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa 2021; dokument elektroniczny – https://www.sejm.gov.pl. [Google Scholar]
  7. Łossowski P., Dyplomacja polska 1918–1939, Warszawa 2001. [Google Scholar]