Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy dyplomatycznej – wybrane aspekty

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8891  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Artykuł omawia kwestie związane z penalizacją naruszenia tajemnicy dyplomatycznej, o której mowa w art. 7 pkt 12 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Tajemnicę dyplomatyczną należy postrzegać jako informacje, która podlegają ochronie na gruncie art. 266 § 1 k.k. W przypadku opatrzenia informacji, które stanowią tajemnicę dyplomatyczną, gryfem niejawności w rozumieniu art. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ich karnoprawna ochrona ma miejsce na podstawie art. 265 § 1 k.k. albo na podstawie art. 266 § 2 k.k. Jeśli informacjom zostanie nadana klauzula „zastrzeżone” lub klauzula „poufne”, ich ujawnienie osobie nieuprawnionej jest przestępstwem z art. 266 § 2 k.k. Z kolei jeśli informacjom zostanie nadana klauzula „ściśle tajne” lub klauzula „tajne”, ich ujawnienie lub wykorzystanie wbrew przepisom ustawy jest penalizowane na mocy art. 265 § 1 k.k.

Bibliografia

 1. Bernaczyk M., Opinia w sprawie zakresu „tajemnicy dyplomatycznej” zawartej w ustawie z 21 stycznia 2021 roku o służbie zagranicznej (druk sejmowy nr 877, druk senacki nr 316), źródło: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2021/02 [Google Scholar]
 2. Tajemnica_dyplomatyczna_12022021.pdf [dostęp: 22.11.2022]. [Google Scholar]
 3. Blicharz J., Lisowski P., Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 4. Falenta P., Funkcjonariusz publiczny. Wybrane aspekty prawnokarne w perspektywie dogmatycznej i orzeczniczej, Łódź 2020. [Google Scholar]
 5. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Kodeks karny. Część szczególna, tom 2, cz. 2. Komentarz do art. art. 212–277d, red. A. Zoll, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022. [Google Scholar]
 8. Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, red. M. Filar, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 9. Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, red. T. Bojarski, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 11. Kubiak R., Karnoprawna ochrona danych medycznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, 25, 2. [Google Scholar]
 12. Ojczyk J., Żaczkiewicz-Zborska K., Rojek-Socha P., Kubicka-Żach K., Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta, źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/ ustawa-o-sluzbie-zagranicznej-podpisana-przez-prezydenta,506607.html [dostęp: 25.11.2022]. [Google Scholar]
 13. Oliński P., Dostęp do informacji publicznej jako forma kontroli administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec, źródło: https://sip.lex.pl/#/publication/151410888/olinski-piotr-dostep-do-informacji-publicznej-jako-forma-kontroli-administracji-publicznej-w. [dostęp: 25.11.2022]. [Google Scholar]