Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Sprawozdania

Biogramy wraz z bibliografią podmiotową i przedmiotową duchownych diecezji kieleckiej w Słowniku Polskich Teologów Katolickich. Sprawozdanie z wykonanych prac

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

Sprawozdanie obejmuje prace polegające na opracowaniu biogramów duchowieństwa diecezji kieleckiej do Słownika Polskich Teologów Katolickich. Badania te rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych i były publikowane w poszczególnych tomach słownika. Pierwszy tom słownika wydano w 1981roku. W 2019 roku ukazał się najnowszy – 10. tom. Biogramy duchowieństwa z czasów funkcjonowania diecezji kieleckiej XIX-XXI wiek były zwykle opracowywane przez duchownych należących do kieleckiego środowiska naukowego związanego z Seminarium Duchownym w Kielcach. Tereny diecezji kieleckiej w średniowieczu i w nowożytności  wchodziły w skład diecezji krakowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Biogramy duchowieństwa działającego w tamtym czasie zwykle były sporządzane przez księży nie związanych ze środowiskiem teologicznym działającym w Kielcach. Dzięki słownikowi większość kieleckich pisarzy kościelnych, którzy pozostawili publikacje odznaczające się walorami naukowymi, posiada dobrze udokumentowane biogramy złożone z życiorysu naukowego, bibliografii podmiotowej i przedmiotowej

Bibliografia

 1. Źródła: [Google Scholar]
 2. B[URZAWA]A W., Historyk Kościoła i archiwista, „Niedziela”, 61 (2019), nr 49, (wkładka kielecka), s. VIII. [Google Scholar]
 3. B[URZAWA] W., Referat o piśmiennictwie, „Niedziela" 60 (2017), nr 47, (wkładka kielecka), s. II. [Google Scholar]
 4. B[URZAWA] W., Staropolskie piśmiennictwo dotyczące sanktuariów diecezji kieleckiej, „Niedziela" 60 (2017), nr 50, (wkładka kielecka), s. VIII. [Google Scholar]
 5. DANILEWICZ J., Święta zniesione, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 16 (1929) 6-7, s. 183-186. [Google Scholar]
 6. DANILEWICZ J., [Rekolekcje parafialne], KPD 18 (1931)5, s. 139-141. [Google Scholar]
 7. DANILEWICZ J., Przemówienie ks. J. Danilewicza nad trumną ś. p. ks. kanonika Stanisława Borowieckiego w kościele św. Wojciecha w Kielcach dnia 13.06.1947r., „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 33 (1947)7-8 , s. 187-192. [Google Scholar]
 8. DANILEWICZ J., Przemówienie ks. kan. J. Danilewicza w katedrze kieleckiej 29.10.1948 r. na nabożeństwie żałobnym za duszę ś.p. Augusta Hlonda Prymasa Polski, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 34 (1948)11-12, s. 269-273. [Google Scholar]
 9. DOBRAKOWSKI J., Meta boleści Jezusowych, serce Maryi siedmią mieczów boleści zranione, na cel zbawienny chrześcijańskiej duszy wystawiona w kościele młodzawskim, na pociechę wszystkich strapionych do tej mety dążących krótkim nabożeństwem odrysowana w roku 1746, w Krakowie w Drukarni Akademickiej, kart 17 nlb, 12º. [Google Scholar]
 10. DOBROWOLSKA K., Wspomnienie o ks. Józefie Zdanowskim, „Niedziela” 60 (2017), nr 5, (wkładka kielecka), s. VII. [Google Scholar]
 11. DZIARMAGA A., Archiwista w sutannie, „Niedziela”, 61 (2018), nr 18, (wkładka kielecka), s. I, VI. [Google Scholar]
 12. DZIARMAGA A., O strażniku zaginionego świata, „Niedziela”, 61 (2018), nr 45, (wkładka kielecka), s. II. [Google Scholar]
 13. G[AJEWSKA-WRONA] I., Rzecz o piśmiennictwie, „eM Kielce” 12.11.2017, s. 4. [Google Scholar]
 14. JARKIEWICZ K., Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, „Ignatianum. Półrocznik Akademii Ignatianum w Krakowie” 16 (2016)1, s. 4-5. [Google Scholar]
 15. KACZMAREK CZ., List pasterski o powołaniu do kapłaństwa, Kielce 1945. [Google Scholar]
 16. OLSZEWSKI J. A., Zdobycz fortunna nieprzyjaciela dusznego w skarbie karmelitańskim znaleziona dla duchowego pożytku braci i sióstr Szkaplerza Świętego objaśnieniem fundacji […] Na wieczną pamiątkę nabożeństwa szkaplerznego w kościele farnym strawczyńskim […] 1738 […] W Krakowie w Drukarni Kollegium Większego Akad[emii] Krakowskiej, 4º, k. 25 nlb, s. 205. [Google Scholar]
 17. SIEROSŁAWSKI T. J., Odnowa starodawnych ozdób świętego zjawienia Najświętszej Bogarodzicy Maryi z świętymi Joachimem i Józefem wyznawcami. Od stu lat i więcej łaskami cudownymi w mieście Włoszczowy wsławionego [...] z przydatkiem niektórych uwag i afektów nabożnych o męce najświętszego Odkupiciela [...]. Kr [1751] Druk. Akademicka. [Google Scholar]
 18. STUCZEŃ S., Kazanie ku czci Niepokalanej Dziewicy wobec cudownego obrazu Matki Bożej wygłoszone we Wrocieryżu, „Czytelnia Niedzielna” 1 (1906), nr 23, dodatek ascetyczny do nr 49 „Jutrzenki”, s. 285-292. [Google Scholar]
 19. STUCZEŃ S., W jaki sposób unormować należy jura stolae i taksę stypendialną, „Tygodnik Diecezjalny” (dodatek do Jutrzenki), 1 (1906), nr 21, s. 161-163. [Google Scholar]
 20. ZŁOTNICKI M., Skarb nieprzebrany […] Marya Matka Miłosierdzia. we wsi Piękoszowie […] w Druku ogłoszona publiką. [Częstochowa] w Drukarni Jasnej-Góry Częst. roku P. 1722, 8°, k. 3, s. 247, k. 1 [Google Scholar]
 21. Opracowania: [Google Scholar]
 22. AUGUSTYNIK G., Szpital św. Anny i siostry miłosierdzia w Miechowie na przedmieściu prowadzącym w stronę Skalbmierza, w: F. NAVARRA, Monografia kościołów dyecezyi kieleckiej, t. 2, Warszawa: Drukarnia Piotra Laskauera 1911, s. 608-611. [Google Scholar]
 23. Bibliografia piśmiennictwa profesorów kieleckiego seminarium 1727-2001, oprac. D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, W. FIRLEJ, A. KALETA, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002. [Google Scholar]
 24. BORTO P., Skotnicki Edward, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej SPTK), t. 10, red. T. BŁASZCZYK, W. GLIŃSKI, J. MANDZIUK, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2019, s. 1004-1005. [Google Scholar]
 25. CZERKAWSKI J., MANDZIUK J., Śmiech Tadeusz, SPTK, t. 10, s. 1156-1159. [Google Scholar]
 26. FIRLEJ W., Piśmiennictwo historyczne księży kieleckich w XIX wieku, w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-2002. Księga jubileuszowa, red. D. OLSZEWSKI, I IN., Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 171-185. [Google Scholar]
 27. FIRLEJ W., Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2011. [Google Scholar]
 28. GRZEBIEŃ L., Chojnacki Piotr, SPTK, t. 7, red. L. GRZEBIEŃ, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1983, s. 198-200. [Google Scholar]
 29. GRZEBIEŃ L., Danilewicz Jan, SPTK, t. 5, red. L. GRZEBIEŃ, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1983, s. 278-279. [Google Scholar]
 30. GRZYBOWSKI M., Kaczmarek Czesław, SPTK, t. 6, red. L. GRZEBIEŃ, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1983, s. 12-14. [Google Scholar]
 31. KALETA A., Czeluśniak Władysław 1911-1994, SPTK, t. 9, red. J. MANDZIUK, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006, s. 151-153. [Google Scholar]
 32. KALETA A., Gosek Marian, SPTK, t. 9, s. 194. [Google Scholar]
 33. KALETA A., Jaworski Mieczysław, SPTK, t. 9, s. 229-231. [Google Scholar]
 34. KALETA A., Papier Stanisław, SPTK, t. 9, s. 468. [Google Scholar]
 35. KALETA A., Rak Zenon, SPTK, t. 9, s. 548. [Google Scholar]
 36. KALETA A., Rubak Mieczysław, SPTK, t. 9, s. 564-565. [Google Scholar]
 37. KANTYKA P., Kuśmierz Jan (1946-2004), SPTK, t. 10, s. 596-597. [Google Scholar]
 38. KOMINEK B., [Rec.:] Danilewicz Jan, Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-liturgicznych, Kielce: Jedność, ss.175, „Kielecki Przegląd Diecezjalny 34 (1948)11-12, s. 279. [Google Scholar]
 39. KOWALSKI J., Domarańczyk Jan, SPTK, t. 7, s. 314-315. [Google Scholar]
 40. KOWALSKI J., Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420-423. [Google Scholar]
 41. KOWALSKI M., MANDZIUK J., Kudasiewicz Józef, SPTK, t. 10, s. 567-585. [Google Scholar]
 42. KOWALSKI M., Szafrański Adam Ludwik, SPTK, t. 10, s. 1085-1088. [Google Scholar]
 43. KRAHEL T., Klepacz Michał, SPTK, t. 6, s. 77-80. [Google Scholar]
 44. KRAHEL T., Matulewicz Jerzy, SPTK, t. 6, s. 433-435. [Google Scholar]
 45. KRZESNIAK-FIRLEJ D., FIRLEJ W., Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów działających na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX w., „Hereditas Monasteriorum” 8 (2016), s. 159-239. [Google Scholar]
 46. KRZEŚNIAK FIRLEJ D., FIRLEJ W., Katalog publikacji ks. Władysława Siarkowskiego, w: Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, do druku przygotowali L. MICHALSKA-BRACHA, K. BRACHA, Kielce: Wydawnictwo Takt 2000, s. XXXIX-XLVII. [Google Scholar]
 47. KUMOR B., Łętowski Ludwik, SPTK t. 2, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1983, s. 568-570. [Google Scholar]
 48. KWAŚNIEWSKI A., Dorobek historiograficzny kieleckich historyków kościelnych (XIX/XX w.), „Roczniki Teologiczne” 65 (2018)4, s. 83-95. [Google Scholar]
 49. KWAŚNIEWSKI A., Gurda Jan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. GIGILEWICZ I IN., t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 301. [Google Scholar]
 50. KWAŚNIEWSKI A., Dorobek historiograficzny księdza Józefa Zdanowskiego [artykuł w druku]. [Google Scholar]
 51. KWAŚNIEWSKI A., Dorobek naukowy księdza profesora Daniela Olszewskiego [artykuł w druku]. [Google Scholar]
 52. KWAŚNIEWSKI A., Druk ulotny na temat objawień Maryjnych w Dzierzgowie w roku 1664, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 10 (2018), s. 35-45. [Google Scholar]
 53. KWAŚNIEWSKI A., Ks. Józef Zdanowski – historyk Kościoła, muzealnik, bibliotekarz i archiwista, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 9 (2020), s. 345-355. [Google Scholar]
 54. KWAŚNIEWSKI A., Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934-2015) - biogram oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” (2016), s. 399-432. [Google Scholar]
 55. KWAŚNIEWSKI A., Olszewski Daniel, w: Nowa encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. WITCZYK I IN., Kielce: Jedność 2016, s. 556. [Google Scholar]
 56. KWAŚNIEWSKI A., Pierwsze czasopismo diecezji kieleckiej – „Maryawita”, następnie „Jutrzenka” (1903-1907). [Artykuł w druku.] [Google Scholar]
 57. KWAŚNIEWSKI A., Wspomnienia ks. Henryka Peszki w kontekście pamiętnikarstwa księży diecezji kieleckiej. [Rec.:] Ks. Henryk Peszko, Sprawy i ludzie na tle jednego mojego życia. Wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910-1946, Kielce 2016, ss. XXV, 138, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 17 (2018), s. 363-370. [Google Scholar]
 58. KWAŚNIEWSKI A., Wspomnienie pośmiertne o księdzu profesorze Danielu Olszewskim (1934-2015). Prace wykonane dla diecezji kieleckiej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 92 (2016)1, s. 154-169. [Artykuł przedrukowany w: Nasze Gene-historie, Kielce 2017, s. 65-74.] [Google Scholar]
 59. ŁABENDOWICZ S., MANDZIUK J., PIEKARSKI R., Materski Edward, SPTK, t. 10, s. 680-686. [Google Scholar]
 60. ŁĘTOWSKI L., Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za naszego wieku: jak i gdzie, u kogo? Z rękopisu przepisał Leonard Tatara, przypisami opatrzył Bohdan Królikowski „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 6 (1963), s. 343-360. [Google Scholar]
 61. ŁUKOMSKI J., Dworak Kazimierz, SPTK, t. 5, s. 331. [Google Scholar]
 62. ŁYDKA W., Lewicki Jan Wincenty, SPTK, t. 6, s. 320-321. [Google Scholar]
 63. ŁYDKA W., Sobalkowski Szczepan, SPTK, t. 7, s. 129-135. [Google Scholar]
 64. ŁYDKA W., Wojtacha Eugeniusz, SPTK, t. 7, s. 425-426. [Google Scholar]
 65. MANDZIUK J., Zuberbier Andrzej, SPTK, t. 9, s. 753-762. [Google Scholar]
 66. MANDZIUK J., PIERON B., Pastuszko Marian, SPTK, t. 10, s. 824-827. [Google Scholar]
 67. MATERSKI E., Jaroszewicz Jan, SPTK, t. 5, s. 586-591. [Google Scholar]
 68. OLSZEWSKI D., Mazurek Franciszek, SPTK, t. 6, 440-441. [Google Scholar]
 69. OLSZEWSKI D., Gurda Jan, SPTK, t. 8, red. J. MANDZIUK, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1995, s. 209-211. [Google Scholar]
 70. OLSZEWSKI D., Kuc Leszek, SPTK, t. 8, s. 319-324. [Google Scholar]
 71. OLSZEWSKI D., Łydka Władysław, SPTK, t. 8, s. 350-354. [Google Scholar]
 72. OLSZEWSKI D., Piwoński Henryk, SPTK, t. 8, s. 463-464. [Google Scholar]
 73. OLSZEWSKI D., Piwowarczyk Wojciech, SPTK, t. 8, s. 464-465. [Google Scholar]
 74. OLSZEWSKI D., Rybczyk Józef, SPTK, t. 8, s. 504-506. [Google Scholar]
 75. OLSZEWSKI D., Sztafrowski Edward, SPTK, t. 8, s. 563-568. [Google Scholar]
 76. OLSZEWSKI D., Włudyga Stanisław, SPTK, t. 8, s. 615-616. [Google Scholar]
 77. OLSZEWSKI D., Wójcik Władysław, SPTK, t. 8, s. 635-636. [Google Scholar]
 78. OLSZEWSKI D., Wróbel Tomasz, SPTK, t. 8, s. 639-641. [Google Scholar]
 79. PIWOŃSKI H., Liturgia wielkanocna u bożogrobców w Miechowie (cd.), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 17 (1970) 4, s. 39-58. [Google Scholar]
 80. PIWOŃSKI H., [Rec.:] Antyfonarz kielecki z 1327[!] r. pod względem muzykologicznym, Tadeusz Miazga, Graz 1977, „Studia Theologica Varsaviensia” 17 (1979) 1, 296-301. [Google Scholar]
 81. PIWOŃSKI H., [Rec.:] Zbigniew Pęckowski, Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, „Nasza Przeszłość”27 (1967), s. 267-270. [Google Scholar]
 82. RUSIECKI M., Tochowicz Paweł, SPTK, t. 6, 312-313. [Google Scholar]
 83. SEMIK F., Sobczyński Antoni, SPTK, t. 7, s. 135-141. [Google Scholar]
 84. SIEMIENIEC T., Bielecki Stanisław, SPTK, t. 10, s. 113-118. [Google Scholar]
 85. STOPNIAK F., Kałwa Piotr, SPTK, t. 6, s. 25-28. [Google Scholar]
 86. STUCZEŃ S., Awitacja kościoła w Rokitnie, w: F. NAVARRA, Monografia kościołów dyecezyi kieleckiej, t. 2, s. 561-565. [Google Scholar]
 87. STUCZEŃ S., Opis kościółka św. Stanisława bisk. i męcz. na Babinku [Małogoszcz], w: J. WIŚNIEWSKI, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka: Drukarnia Szkoły Rzemieślniczej 1930, s. 133-136. [Google Scholar]
 88. STUCZEŃ S., Z listu ks. Stefana Stucznia z Wrocieryża do mnie, w: J. WIŚNIEWSKI, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka: Drukarnia Szkoły Rzemieślniczej 1930, s. 318-319. [Google Scholar]
 89. STUCZEŃ S., Opis kościoła w Nawarzycach, w: F. NAVARRA, Monografia kościołów dyecezyi kieleckiej, t. 2, s. 152-190. [Google Scholar]
 90. STUCZEŃ S., Plebani Sancygniowscy, w: J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka: Drukarnia Szkoły Rzemieślniczej 1927, s. 370-375. [Google Scholar]
 91. STUCZEŃ S., Spis wiadomych przeorów paulińskich w Pińczowie, J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka: Drukarnia Szkoły Rzemieślniczej 1927, s. 263-272. [Google Scholar]
 92. STARCZEWSKA-WOJNAR A., Konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, Kraków 8-10 grudnia 2015 r., „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 5 (2016), s. 449-453. [Google Scholar]
 93. SZAFRAŃSKI A. L., Pilch Zygmunt, SPTK, t. 6, s. 669-679. [Google Scholar]
 94. SZTAFROWSKI E., Mucha Jan, SPTK, t. 6, s. 521-522. [Google Scholar]
 95. SZTAFROWSKI E., Pycia Jacek, SPTK, t. 6, s. 744-745. [Google Scholar]
 96. TAMBOR P., Szczepaniak Zygmunt Antoni, SPTK, t. 10, s. 1092-1093. [Google Scholar]
 97. WIECZOREK S., Zacharski Grzegorz, SPTK, t. 10, s. 1325. [Google Scholar]
 98. WRÓBEL T., Czerwiński Teodor, SPTK, t. 5, s. 269-271. [Google Scholar]
 99. WRÓBEL T., Gielniewski Edward, SPTK, t. 5, s. 441-442. [Google Scholar]
 100. WRÓBEL T., Ks. Józef Zdanowski historyk kielecki, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 54 (1978)1, s. 29-37. [Google Scholar]
 101. WRÓBEL T., Pawłowski Józef, SPTK, t. 6, s. 629-630. [Google Scholar]
 102. WRÓBEL T., Stuczeń Stefan, SPTK, t. 7, s. 191-192. [Google Scholar]
 103. WRÓBEL T., Zdanowski Józef, SPTK, t. 7, s. 485-487. [Google Scholar]
 104. WRÓBEL T., 150 lat pobytu Sióstr Bernardynek w Klasztorze św. Katarzyny 1815-1965, w: T. WRÓBEL, Z. NOCOŃ, Klasztor pod Łysicą. Dwa wieki pobytu sióstr bernardynek, Święta Katarzyna: Jedność 2015, s. 13-43. [Google Scholar]
 105. WYCZAWSKI H. E., Siarkowski Władysław, SPTK, t. 4, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1983, s. 59-68. [Google Scholar]
 106. WYCZAWSKI H. E., Siemieński Jan, SPTK, t. 4, s. 66-68. [Google Scholar]
 107. ZUBERBIER A., Łapot Józef, SPTK, t. 4, s. 367-368. [Google Scholar]
 108. ZWIĄZEK J., Koźlicki Wojciech, SPTK, t. 6, s. 201-202. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.