Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Sprawy małżeńskie w konsystorzu lwowskim w późnym średniowieczu

 • Aleksandra Książkiewicz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.287-302  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

W artykule poruszono wybrane problemy nurtujące pary małżeńskie, które wnosiły skargi przed lwowski sąd konsystorski w okresie późnego średniowiecza. Scharakterystyzowano urzędników kościelnych działających w konsystorzu oraz ukazano procedurę rozwiązywania przedłożonych spraw.

Bibliografia

 1. Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymsko-katolickiego, Warszawa 1956. [Google Scholar]
 2. Chodyński Z., Instygator, w: Encyklopedia kościelna, t. 8, Warszawa 1876. [Google Scholar]
 3. Fras Z., Rolny Wilhelm, PSB, t. 31, Kraków 1989. [Google Scholar]
 4. Hemperek P., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII wieku. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974. [Google Scholar]
 5. Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 6. Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986. [Google Scholar]
 7. Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997. [Google Scholar]
 8. Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z roku 1420, wyd. J. Fijałek, A. Vetulani, Kraków 1951. [Google Scholar]
 9. Ulanowski B., Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diecezji krakowskiej, Kraków 1888. [Google Scholar]
 10. Żurowski M. A., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.