Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7 (1958): Nasza Przeszłość

Recenzje

Rec.: Stanisław Jezierski, Arcybiskup w więzieniu, czyli zatarg o małżeństwa mieszane między rządem pruskim a arcybiskupem Marcinem Duninem (1837-1841). Streszczenie tezy doktorskiej z r. 1955, Rzym 1957

  • Mieczysław Żywczyński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1958.7.338-340  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1958

Downloads

Download data is not yet available.