Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 89 (1998): Nasza Przeszłość

Miscellanea

"Zapomniani" wiktoryni. Uwagi na marginesie nowszych badań

  • Marek Derwich
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1998.89.483-490  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1998

Abstrakt

Kongregacja wiktorynów nie była reprezentowana na ziemiach wchodzących w skład Królestwa Polskiego. Jedynie na Pomorzu Zachodnim powstał jeden klasztor, a w planach pozostała fundacja drugiego. Nagłe i w zasadzie jednorazowe pojawienie się wiktorynów na Pomorzu Zachodnim wiąże się prawdopodobnie z planową akcją władz kościelnych zmierzających do implantacji na tym terenie tego reformatorskiego ruchu kanoniczego. Dzieje opactwa, a zwłaszcza kongregacji św. Wiktora, nie są najlepiej zbadane. Być może dalsze badania pozwolą na odkrycie nowych danych dotyczących bezpośrednich kontaktów wiktorynów z ziemiami polskimi. Ich oddziaływania pośrednie, szczególnie poprzez dzieła głównych reprezentantów „szkoły” św. Wiktora, były odczuwalne przez całe średniowiecze i miały np. swój wkład w dzieło reformy życia zakonnego. Jednak popularność w późnośredniowiecznych środowiskach monastycznych dzieł XII-wiecznych była, jak dowiódł Giles Constable, typowa.

Bibliografia

  1. Aubert R. Guillaume de Champeaux, w: Dicüonnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, t. 22, Paris 1988. [Google Scholar]
  2. Berndt R. , Victorins, w: Dictionnaire de spiritualié (dalej cyt. DS), t. 16, Paris 1994. [Google Scholar]
  3. Bobowski K., Esquisse du développement de réseaux^ de couvents de moines et de chanoines en Poméranie occidentale au Moyen Age, w: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque international du CERCOM, Saint-Étienne, 16-18 septembre 1985 (CERCOR, Travaux et recherches, 1), Saint-Étienne 1991. [Google Scholar]
  4. Châtillon J., De Guilaume de Champeaux à Thomas Gallus, „Revue du Moyen Âge latin”,1952. [Google Scholar]
  5. Derwich M., Benedyktyński klasztor Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wroclaw 1992. [Google Scholar]
  6. Gautier Dale hé P., „Descriptio mappae mundi" de Hugues de Saint-Victor: „retractatio et additamenta", w: L'abbaye, [Google Scholar]
  7. Lohrmann D. , Emis, abbé de Saint-Victor (1161-1172). Rapports avec Rome, affaires financières, w: L ’abbaye [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>