Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 89 (1998): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dla dobra konwentu i świeckich. Szkoły w norbertańskim opactwie św. Wincentego we Wrocławiu w okresie średniowiecza

 • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1998.89.67-93  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1998

Abstrakt

W artykule podjęto próbę weryfikacji opinii wyrażanych w literaturze na temat działalności na polu edukacji premonstratensów z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. Analiza źródeł pozwoliła odrzucić pogląd, jakoby premonstratensowie osiedlili się już na początku XIII wieku. zajmujący się edukacją publiczną. Szkołę otwartą („zewnętrzną”) wybudowano przy klasztorze wrocławskim dopiero w drugiej połowie XV wieku. Od początku jednak prowadzono wewnętrzne studium szkolenia nowych kadr zakonu. Pierwotnie pozostawał częścią nowicjatu i obsługiwał go kantor klasztoru i jego pomocnicy. W XV w. kierownictwo szkołą przejął rektor. Lekcje w obu szkołach odbywały się na poziomie podstawowym (Trivium). Nic nie wiadomo o wyższych studiach teologicznych wśród wrocławskich premonstratensów.

Bibliografia

 1. Ehlers J., D hohen Schulen, w: Die Renaissance der Wissenschaft im 12. Jahrhundert, hrsg. von P. Weimar, Zürich 1981. [Google Scholar]
 2. Fuchs Ch.,Dives, pauper, nobilis magister, frater, clericus. Sozialgeschichtliche Untersuchungen liber Heidelberger Universitâtsbesucher des (1385-1450), Leiden-New York 1995. [Google Scholar]
 3. Knapiński W., Św. Norbert i jego zakon. Początki norbertańskich klasztorów cyrkarii polskiej i nieco z ich dziejów, Warszawa 1884. [Google Scholar]
 4. Kocowski B., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. 1, Wrocław 1959. [Google Scholar]
 5. Konieczka-Śliwińska D., Zycie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki, „Nasza Przeszłość” t. 88:1997. [Google Scholar]
 6. Łukaszewicz Ł., Historia szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 t. 1, Poznań 1849. [Google Scholar]
 7. Mrozowicz W., Szkoła klasztoru kanoników augustianów w Kłodzku w średniowieczu, w: Klasztor w kulturze, s. 63—81 O szkołach cysterskich H. Z. Leszczyński, Studia w klasztorach cysterskich w XIII-XIX wieku, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987. [Google Scholar]
 8. Pobóg-Lenartowicz A., Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych we Wrocławiu, Opole 1994. [Google Scholar]
 9. Schimmelpfennig B., Zisterzienseńdeal und Kirchenreform. Benedikt XII (1334-1342) als Reformpapst, „Zisterzienser Studien” 3:1976. [Google Scholar]
 10. Stenzel G.A., Geschichte Schlesiens, Breslau 1853. [Google Scholar]
 11. Stopka K., Szkoła zakonna w Polsce średniowiecznej jako problem badawczy, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, Opole 1995. [Google Scholar]
 12. Trajdos T.M., Karmelici trzewiczkowi w Akademii Krakowskiej XV wieku, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 6:1986. [Google Scholar]
 13. Trajdos T.M.. U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 14. Trawkowski S., Ołbin wrocławski w XII wieku, „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych” t. 20:1958. [Google Scholar]
 15. Valvekens J.B, Praemonstratenses in Collegio Germánico -Hungarico de Urbe degentes, AP t. 29:1953. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>