Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 (1987): Nasza Przeszłość

Artykuły

Relacje biskupów wrocławskich ,,ad limina" z XVII i XVIII wieku

  • Jan Kopiec
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1987.68.93-132  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1987

Abstrakt

Na przykładzie diecezji wrocławskiej XVII i XVIII wieku w artykule podjęto kwestię realizacji obowiązku regularnych wizyt w Stolicy Apostolskiej, który na biskupów diecezjalnych nałożył Sobór Trydencki. Na podstawie bulli Romanus Pontifex papieża Sykstusa V z 20, 15 i 5 grudnia „biskupi wrocławscy (jak również wszyscy inni z tej części Europy) powinni co cztery lata udawać się do Rzymu i tam składać pisemny raport o stanie diecezji. Źródła watykańskie zawierają 14 szczegółowych relacji z Wrocławia z lat 1603-1777. Z relacji tych wynika, że ​​biskupi wrocławscy traktowali ten obowiązek w sposób dość formalistyczny. Bardzo rzadko przestrzegali czteroletniego okresu wymaganego przez bullę Sykstusa V – często była to tylko jedna wizyta w ciągu całego panowania danego biskupa. Oni też nie składali wizyt osobiście, lecz byli reprezentowani przez specjalnych prokuratorów, zatwierdzonych przez Rzym, przeważnie kanoników , którzy byli jednocześnie autorami raportów. Ponieważ do roku 1740 nie istniały żadne szczegółowe przepisy ani schematy sporządzania raportów, były one bardzo różne pod względem zakresu i treści. Najobszerniejsze i najbogatsze treści pochodzą od biskupów Sebastiana Rostocka (1667), Fryderyka Heskiego (1678) i Franciszka Ludwiga (1708). W raportach nacisk kładziony jest na statystyczny opis diecezji (diecezja z katedrą, kapitułą i rezydencją biskupią, instytucje diecezjalne, struktura administracyjna diecezji, klasztory na jej terenie), rzadko natomiast pojawia się analiza struktury wyznaniowej i warunki polityczne, w jakich istnieje Kościół katolicki. Znacznie mniej informowano o duchowieństwie i osobach wierzących. Na uwagę zasługują działania podejmowane przez niektórych biskupów wrocławskich w celu usunięcia braków i zintensyfikowania życia religijnego na Śląsku.

Bibliografia

  1. Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, ABMK t. 10: 1965. [Google Scholar]
  2. Müller W., Diecezja krakowska w relacjach biskupów z XVII—XVIII wieku, RH it. 13: 1965. [Google Scholar]
  3. Obłąk J., Zycie kościelne na Warmii w świetle „relatio status” biskupa Wacława Leszczyńskiego z r. 1657., 1959. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>