Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 134 (2020): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Czy dzieje Kościoła utrwalają "Historię świętą"

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.134.257-268  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2020

Bibliografia

 1. Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 2. Augustyn Aureliusz, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 1998. [Google Scholar]
 3. Bartnik Cz. S., Nadzieje upadającego Rzymu. Papieska wizja świata ze schyłku Imperium Rzymskiego, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 4. Bartnik Cz. S., Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975. [Google Scholar]
 5. Bartnik Cz. S., Teologia historii według Leona Wielkiego, Lublin 1972. [Google Scholar]
 6. Bloch M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, przeł. W. Jedlicka, Warszawa 1962. [Google Scholar]
 7. Buksiński T., Interpretacja źródeł historycznych pisanych, Warszawa-Poznań 1992 [Google Scholar]
 8. Gustaw R., Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku, Poznań-Warszawa-Lublin 1964. [Google Scholar]
 9. Historiografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 968-1002. [Google Scholar]
 10. Łoś S., Świat historyków starożytnych, Kraków 1968. [Google Scholar]
 11. Zieliński Z., Donacja Konstantyna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 106-107. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>