Czy dzieje Kościoła utrwalają "Historię świętą"Słowa kluczowe

lectio magistralis; dzieje Kościoła; historia sacra

Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004. [Google Scholar]
Augustyn Aureliusz, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 1998. [Google Scholar]
Bartnik Cz. S., Nadzieje upadającego Rzymu. Papieska wizja świata ze schyłku Imperium Rzymskiego, Warszawa 1982. [Google Scholar]
Bartnik Cz. S., Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975. [Google Scholar]
Bartnik Cz. S., Teologia historii według Leona Wielkiego, Lublin 1972. [Google Scholar]
Bloch M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, przeł. W. Jedlicka, Warszawa 1962. [Google Scholar]
Buksiński T., Interpretacja źródeł historycznych pisanych, Warszawa-Poznań 1992 [Google Scholar]
Gustaw R., Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku, Poznań-Warszawa-Lublin 1964. [Google Scholar]
Historiografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 968-1002. [Google Scholar]
Łoś S., Świat historyków starożytnych, Kraków 1968. [Google Scholar]
Zieliński Z., Donacja Konstantyna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 106-107. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Miscellanea

Udostępnij

Kopiec, J. (2020). Czy dzieje Kościoła utrwalają "Historię świętą". Nasza Przeszłość, 134, 257-268. https://doi.org/10.52204/np.2020.134.257-268

Jan Kopiec  bpjan@kuria.gliwice.pl