Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 97 (2002): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat

  • Bp Jan Kopiec
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2002.97.397-401  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2002

Abstrakt

Rękopis, który nie był wcześniej uwzględniany przez historyków, pochodzący sprzed stu lat, przechowywany jest w Archiwum Diecezjalnym w Görlitz. Napisana przez Ewalda Freiherra von Kleista, praca ta, zatytułowana "Das Bisthum Breslau in kirchlichen und politischen Beziehungen", została ukończona w 1902 roku. Autor, ksiądz diecezji wrocławskiej, był nauczycielem religii w renomowanym Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. Jego praca nie miała formalnych kwalifikacji historyka ani nie była publikowana. Kleist opisał dzieje diecezji od czasów jej ustanowienia w 1000 roku do pontyfikatu biskupa H. Forstera w drugiej połowie XIX wieku. Narracja została ułożona logicznie, opierając się na okresach rządów kolejnych biskupów diecezji wrocławskiej. Autor podaje dokładne daty wielu wydarzeń, ale przypisy są bardzo nieliczne. Praca Kleista nie została opublikowana, co może sugerować, że był to materiał przygotowany dla własnego użytku. Pomimo że rękopis ten nie jest już wykorzystywany w badaniach nad historią diecezji wrocławskiej, stanowi cenne źródło dla zrozumienia procesu tworzenia się narracji historycznej na ten temat.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>