Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 66 (1986): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis. Pars I (1416. II. 13 — 1609. IV. 2). Collegit Paulus Jatu1is. Fontes Historiae Lituaniae 3. Roma 1984. Academia Lituana Catholica Scientiarum. Piazza della Pilotta

  • ks. Bolesław Kumor
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1986.66.281-283  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1986

Bibliografia

  1. Holtzmann W., Die Gründung des Bistums Samaiten, „Zeitschrift für die Geschichte des O berrheins. Neue Folge” ; 1971. [Google Scholar]
  2. Kosman M., Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973. [Google Scholar]
  3. Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich. ABMK t. 19: 1970. [Google Scholar]
  4. Wołonczewski M., Biskupstwo żmujdzkie, Kraków 1898. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>