Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 123 (2015): Nasza Przeszłość

Artykuły

Łódzki ośrodek naukowy historyków Kościoła

 • Mieczysław Różański
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.123.237-246  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2015

Abstrakt

Dzieje kościoła łódzkiego nie posiadają bardzo bogatej bibliografii. Utworzony po II wojnie światowej Uniwersytet Łódzki nie podjął się badań nad problematyką religijności i funkcjonowania lokalnego Kościoła. Te lukę wypełniali duchowni, którzy zdobywali warsztat naukowy w Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ich badania skupiały się zasadniczo wokół trzech zagadnień merytorycznych. Pierwszym były dzieje Kościoła katolickiego w Polsce. Zasadniczo dotyczyły one okresu staropolskiego. Drugim, najbogatszym w opublikowane prace były dzieje Kościoła w regionie. Opublikowane prace dotyczące dziejów poszczególnych instytucji kościelnych i parafii. Ostatnim są opracowania o charakterze hagiograficznym ukazujące życie świętych, błogosławionych i sług Bożych związanych z terenem regionu łódzkiego.

Bibliografia

 1. Aleksandrów Łódzki. Miasto trzech narodów, red. J. Wróbel, Aleksandrów 2003. [Google Scholar]
 2. Biskup Józef Rozwadowski 1909-1996, red. M. Różański, Łódź 2005. [Google Scholar]
 3. Chmura P. J., Kościół, rektorat i parafia świętego Floriana Męczennika w Pabianicach. Historia i duszpasterstwo, Pabianice 2008. [Google Scholar]
 4. Dąbrowski K., 90 lat Kościoła łódzkiego 1920-2010, Łódź 2011. [Google Scholar]
 5. Dąbrowski K., Arcybiskup Włodzimierz Jasiński 1873-1965, Łódź 1990. [Google Scholar]
 6. Dąbrowski K., Historia Kościoła łódzkiego. Dokumenty – wydarzenia – ilustracje, Łódź 2012. [Google Scholar]
 7. Dąbrowski K., Losy biskupów łódzkich internowanych w czasie II wojny światowej, „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, t. 3, Konstantynów Łódzki 2006, s. 45-52. [Google Scholar]
 8. Dąbrowski K., Malczewska Wanda Justyna Nepomucena (1822-1896), działaczka charytatywna, Służebnica Boża, [w:] Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, Warszawa 1994, t. 2, s. 110-111. [Google Scholar]
 9. Dąbrowski K., Materiały do bibliografii Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1995. [Google Scholar]
 10. Dąbrowski K., Męczennicy Kościoła łódzkiego w latach 1939-1945, [w:] „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, t. VI, Konstantynów Łódzki 2009, s. 21-32. [Google Scholar]
 11. Dąbrowski K., Parafia świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi. Jubileusz 70-lecia, Łódź 2012. [Google Scholar]
 12. Dąbrowski K., Pierwszy Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Łodzi, WDŁ 62 (1988), nr 5, s. 124-126. [Google Scholar]
 13. Dąbrowski K., Przebieg procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, „Echo z Parzna” nr 4, maj 2012, s.7-8. [Google Scholar]
 14. Dąbrowski K., Rozważania różańcowe w świetle życia Stanisławy Leszczyńskiej, „Różaniec” 2012, nr 3 (717) s. 7-8. [Google Scholar]
 15. Dąbrowski K., Stryków. Miasto, mieszkańcy, kościół, parafia, duszpasterstwo. W 600-lecie istnienia, Łódź 1994. [Google Scholar]
 16. Dąbrowski K., Święty Maksymilian Patron Pabianic, Pabianice 2006. [Google Scholar]
 17. Dąbrowski K., Wanda Malczewska (1822-1896). Droga do świętości, Łódź 2008. [Google Scholar]
 18. Dąbrowski K., Wanda Malczewska apostołka Eucharystii i opiekunka chorych. [w:] Rekolekcje wielkopostne. Komisja Charytatywna. Oddział w Łodzi, Łódź 1989 s. 9-10. Dąbrowski K., Stanisława Leszczyńska (1896-1997), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2004, s. 856-857. [Google Scholar]
 19. Dąbrowski K., Wanda Malczewska. Życie, działalność, cześć pośmiertna, Łódź 1995. [Google Scholar]
 20. Dąbrowski K., Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1945-1991, ŁST 1(1992), t. 1, s. 35-42. [Google Scholar]
 21. Dąbrowski K., Życie i działalność biskupa Włodzimierza Jasińskiego – jego kult maryjny, „Dissertationes Paulinorum”, 1986, nr 2, s. 5-27. [Google Scholar]
 22. Dzieje Pabianic, red. G. Missalowa, Łódź 1968. [Google Scholar]
 23. Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989. [Google Scholar]
 24. Dzieje sanktuarium Matki Bożej Studziańskiej w latach 1671-1865, Studzianna 1996. [Google Scholar]
 25. Figura H. Z., Komenda W. M., Podkomórka M., Parafia św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz., Tomaszów Mazowiecki 2012. [Google Scholar]
 26. Gabryel K., Działalność kościelna biskupa Piotra Tomickiego (1464-1535), [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, red. ks. H. E. Wyczawski, Warszawa 1972, z. l, s. 239-243. [Google Scholar]
 27. Gabryel K., Historia Seminarium Duchownego w Łodzi, WDŁ, 1972, s. 10-14. [Google Scholar]
 28. Gabryel K., Historia Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1939-1945, [w:] Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, red. ks. F. Stopniak, Warszawa 1978, s. 27-31. [Google Scholar]
 29. Gabryel K., Martyrologium duchowieństwa diecezji łódzkiej w latach 1939-1945, WDŁ, 1977, 9-10, s. 181-184. [Google Scholar]
 30. Gabryel K., Powstanie Diecezji Łódzkiej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 4 (1995), s. 85-92. [Google Scholar]
 31. Gabryel K., Powstanie Diecezji Łódzkiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, 1971, 1-2, s. 66-72. [Google Scholar]
 32. Gabryel K., Stanisława Leszczyńska (1896-1974), Łódź 1989. [Google Scholar]
 33. Gliński W. , Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Łodzi. Początki katolicyzmu społecznego w diecezji łódzkiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 85 (2011), nr 3, s. 223-231. [Google Scholar]
 34. Gliński W., Działalność społeczno-polityczna ks. Bohdana Papiernika w latach 1977-1983, [w:] Niedziela bez teleranka. Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki w okresie stanu wojennego 1981-1983, red. M. Hubka, A. Wróbel, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 45-57. [Google Scholar]
 35. Gliński W., Dzieje parafii św. Wojciecha w Ujeździe, Łódź 2006. [Google Scholar]
 36. Gliński W., Gmach konwentu Paulinów siedzibą Seminarium Głównego w Warszawie w l. 1823-1836, „Studia Claramontana”, t. 28: 2010, ss. 319-334. [Google Scholar]
 37. Gliński W., Józefińskie inspiracje reform diecezjalnych seminariów duchownych w Królestwie Polskim w latach 1815-1830, [w:] Nauczycielowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70 rocznicy urodzin, red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa, Rzeszów 2011, s. 307-322. [Google Scholar]
 38. Gliński W., Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim w latach 1815-1820, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 39. Gliński W., Oblicze światopoglądowe i obyczajowe Stanisława Kostki Potockiego (1755-1821), „Saeculum Christianum”, R. 9, 2002, nr 2, s. 205-226. [Google Scholar]
 40. Gliński W., Podręczniki i inne książki służące w formacji kapłańskiej w polskich seminariach duchownych w XVIII wieku oraz w Królestwie Polskim przed 1830 r., [w:] „Największa jest miłość” (1 Kor 13, 13), pod red. ks. S. Skobla, Łódź 2011, s. 359-375. [Google Scholar]
 41. Gliński W., Reformy kształcenia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1837, Łódź 2009. [Google Scholar]
 42. Grad S., Biskup Józef Rozwadowski – duszpasterz i obrońca ludzi pracy, „Łódzkie Studia Teologiczne” 18(2009), s. 87-99. [Google Scholar]
 43. Grad S., Budowa kościoła św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, „Łódzkie Studia Teologiczne” 6(1997), s. 355-378. [Google Scholar]
 44. Grad S., Działalność kościelna prymasa Jana Łaskiego, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, red. H. E. Wyczawski, t. 5, Warszawa 1979, s. 182-322. [Google Scholar]
 45. Grad S., Ksiądz biskup Jan Fondaliński (1900-1971), „Łódzkie Studia Teologiczne” 14(2005), s. 19-33. [Google Scholar]
 46. Grad S., Ksiądz Ferdynand Jacobi (1882-1941), „Łódzkie Studia Teologiczne” 15(2006), s. 59-69. [Google Scholar]
 47. Grad S., Ksiądz Jan Cesarz (1880-1942), „Łódzkie Studia Teologiczne” 13(2004), s. 357-369. [Google Scholar]
 48. Grad S., Ksiądz profesor dr hab. Henryk Rybus (1907-1974), „Łódzkie Studia Teologiczne” 11-12(2002-2003), s. 153-163. [Google Scholar]
 49. Grad S., Najstarsza łódzka parafia, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 48(1974), nr l, s. 13-19. [Google Scholar]
 50. Grad S., Organizacja życia kościelnego w Łodzi w latach 1875-1920, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 58(1984), nr 7-8, s. 175-183. [Google Scholar]
 51. Grad S., Powstanie i organizacja parafii w Zelowie, „Łódzkie Studia Teologiczne” 10(2001), s. 157-167. [Google Scholar]
 52. Grad S., Powstanie parafii Najświętszego Serca jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim, „Łódzkie Studia Teologiczne” 16(2007), s. 203-213. [Google Scholar]
 53. Grad S., Powstanie parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Rokicinach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 9(2000), s. 277-287. [Google Scholar]
 54. Grad S., Rozwój sieci parafialnej w Łodzi przed powstaniem diecezji łódzkiej, „Łódzkie Studia Teologiczne” (dalej ŁST) 7(1998), s. 293-307. [Google Scholar]
 55. Grad S., Rozwój sieci parafialnej w Łodzi w latach 1945-1985, [w:] W mocy Ducha, red. J. Pater, Łódź 2005, s. 233-251. [Google Scholar]
 56. Grad S., Rozwój sieci parafialnej w Łodzi w okresie międzywojennym, „Łódzkie Studia Teologiczne” 8(1999), s. 365-379. [Google Scholar]
 57. Grad S., Różański M., Bogu na chwałę, historia parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi, Łódź 2013. [Google Scholar]
 58. Grad S., Różański M., Kapituła Katedralna Łódzka, Łódź 2007. [Google Scholar]
 59. Grad S., Sprawy polskie na Soborze Laterańskim V, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1987 nr 4, s. 27-36. [Google Scholar]
 60. Grad S., Wyższe Seminarium Duchowne, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1(1992), s. 9-19. [Google Scholar]
 61. Graliński T., Spis parafii i kościołów diecezji łódzkiej i krótki ich opis historyczny, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 26(1952) nr 1-3, s. 46-76; nr 7-9, s. 227-273; nr 10-11, s. 295-327; 27(1953) nr 1-4, s. 32-56; nr 5-8, s. 100-146; nr 9, s. 186-192; nr 10-12, s. 199-208. [Google Scholar]
 62. Gruczyński K., Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993. [Google Scholar]
 63. Instytuty życia konsekrowanego w Kościele łódzkim. Zakony, zgromadzenia, instytuty świeckie. Charyzmat, historia, apostolat, red. K. Dąbrowski, A. Janeczek. L. Witczak, Łódź 2000. [Google Scholar]
 64. Jan Paweł II w Łodzi w dwudziestą rocznicę wizyty, red. M. Przybysz, M. Różański, J. Wróbel, Łódź 2007. [Google Scholar]
 65. Kolegiata w Pułtusku i jej kapituła, Łódź 1933. [Google Scholar]
 66. Konstantynów. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Konstantynów 2006. [Google Scholar]
 67. Kronika parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi Retkini, Łódź 2005. [Google Scholar]
 68. Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałkowski, Łask 1998. [Google Scholar]
 69. Łódź. Dzieje miasta, red. B. Baranowski, J. Fijałek, K. Badziak, R. Rosin, t. 1, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 70. Muznerowski S. , Przyczynki do monografii Łodzi, Łódź 1922. [Google Scholar]
 71. Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Jubileusz 90-lecia, Łódź 2005. [Google Scholar]
 72. Różański M., Bulla erekcyjna diecezji łódzkiej „Christi Domini” z 10 XII 1920 r, [w:] Archiwa i kancelarie w służbie kościoła i nauki, red. W. Zawitkowska, W. Wlaźlak, Rzeszów 2012, s. 103-113. [Google Scholar]
 73. Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010. [Google Scholar]
 74. Różański M., Dzieje najstarszych łódzkich cmentarzy katolickich do końca XIX w., „Łódzkie Studia Teologiczne” R. 4(1995) s. 105-128. [Google Scholar]
 75. Różański M., Ideał wychowawczy szkół parafialnych, [w:] Cnoty i wady. Społeczeństwo po obu stronach Karpat, Kraków 2007, s. 173-182. [Google Scholar]
 76. Różański M., Kościelna przynależność administracyjna ziem diecezji łódzkiej, „Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne” 70 (1998), s. 344-356. [Google Scholar]
 77. Różański M., Kościół katedralny w Łodzi, [w:] Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010. Sejmik Przedkongresowy, Łódź-Pabianice-Zgierz 2009, s. 99-110. [Google Scholar]
 78. Różański M., Łacińskie nazewnictwo i funkcje nauczycieli szkół parafialnych w XVII i XVIII wieku w Archidiakonacie Uniejowskim, „Colloquia Theologica Adalbertina” 4 (2003) z. 12, s. 85-96. [Google Scholar]
 79. Różański M., Parafie erygowane przez (arcy)biskupa Władysława Ziółka, [w:] W mocy Ducha, red. J. Pater, Łódź 2005, s. 41-42. [Google Scholar]
 80. Różański M., Rozwój sieci parafialnej w Łodzi w latach 1986-2004, [w:] W mocy Ducha, red. J. Pater, Łódź 2005, s. 251-262. [Google Scholar]
 81. Różański M., Sieć szkół parafialnych w archidiakonacie uniejowskim w XVII w. (w świetle wizytacji kościelnych), „Rocznik Teologiczny” t. 46(1999), z. 4, s. 222-230. [Google Scholar]
 82. Różański M., Spis duchowieństwa i parafii diecezji łódzkiej (1940-1941), „Łódzkie Studia Teologiczne” 13(2004), s. 400-420. [Google Scholar]
 83. Różański M., Szkoły parafialne w XVI-XVIII w. w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2003. [Google Scholar]
 84. Różański M., Tadeusz Sikorski, ks., [w:] Zaufać Bogu i człowiekowi. Łódź 2002. [Google Scholar]
 85. Rybus H., Biblioteka Kolegiaty Łaskiej, Łódź 1939. [Google Scholar]
 86. Rybus H., Dwa źródła do historii Macieja Drzewickiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” R.3(1957), nr 2, s. 321-370. [Google Scholar]
 87. Rybus H., Działalność synodalna biskupa Macieja Drzewickiego w diecezji włocławskiej (1514-1531), STV R. 7(1969) nr 1, s. 133-171. [Google Scholar]
 88. Rybus H., Kolegiata w Kruszwicy w latach 1514-1531, STV R. 8(1970) nr 2, s. 119-157. [Google Scholar]
 89. Rybus H., Kronika historyczna Diecezji Łódzkiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 28(1954) nr 4-5, s. 57-118; Tenże, Bibliografia do historii kościołów i parafii Diecezji Łódzkiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 28(1954) nr 10-12, s. 284-322. [Google Scholar]
 90. Rybus H., Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 91. Rybus H., Prymas Maciej Drzewicki. Zarys biografii (1467-1535), „Studia Theologica Varsaviensia” (dalej STV) R. 2(1964) nr 1-2, s. 79-308. [Google Scholar]
 92. Rybus H., Widawskie archiwum kościelne, Łódź 1939. [Google Scholar]
 93. Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980. [Google Scholar]
 94. Veritatis serviens. Księga Pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi ZP, red. Dzięgielewski J., Warszawa 2009, s. 351-362. [Google Scholar]
 95. Wybrane działania Służby Bezpieczeństwa PRL wobec programu duszpasterskiego biskupa Józefa Rozwadowskiego, [w:] Jan Paweł II w Łodzi w dwudziestą rocznicę wizyty, red. M. Przybysz, M. Różański, J. Wróbel, Łódź 2007, s. 26-40. [Google Scholar]
 96. Zwoliński P., Biografie rektorów Seminarium duchownego w Łodzi – Ks. Jan Krajewski, Bp Włodzimierz Jasiński, Ks. Ferdynand Jacobi, Ks. Józef Dzioba, Ks. Antoni Woroniecki, Ks. Stanisław Grad, [w:] Rektorzy Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi 1945-2002, pod Red. E. Paradowskiego, Łódź 2002, s. 313-326. [Google Scholar]
 97. Zwoliński P., Biskup Wincenty Tymieniecki i jego inicjatywy społeczno-dobroczynne – przyczynek do biografii, ŁST, 17(2008), s. 447-467. [Google Scholar]
 98. Zwoliński P., Działalność sióstr albertynek w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym, „Studia Teologiczne Biał., Droh. Łom.”, t. 22, 2004, s. 371-384. [Google Scholar]
 99. Zwoliński P., Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym (studium historyczne), Łódź 2006. [Google Scholar]
 100. Zwoliński P., Działania dezintegracyjne Służby Bezpieczeństwa wobec programu duszpasterskiego biskupa Józefa Rozwadowskiego w latach 1968-1986, [w:] Aparat Bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, ss. 181-195. [Google Scholar]
 101. Zwoliński P., Działania władz zmierzające do laicyzacji dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1945-1949, ŁST 10 (2001), s. 177-184. [Google Scholar]
 102. Zwoliński P., Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi, Łódź 1998. [Google Scholar]
 103. Zwoliński P., Ks. Antoni Machnikowski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz. – ofiara eksterminacji hitlerowskiej, ŁST 13(2004), s. 421-426. [Google Scholar]
 104. Zwoliński P., Rola wychowawczo-oświatowa duszpasterzy łódzkich w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, ŁST 7(1998), s. 327-347. [Google Scholar]
 105. Zwoliński P., Sodalicje mariańskie łódzkich szkołach w okresie międzywojennym. [Google Scholar]
 106. Zwoliński P., Sytuacja Kościoła łódzkiego w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] W Mocy Ducha, Księga jubileuszowa w 25 rocznicę konsekracji biskupiej abp W. Ziółka metropolity łódzkiego, pod red. J. Patera, Łódź 2005, s. 595-605. [Google Scholar]
 107. Zwoliński P., Sytuacja Kościoła łódzkiego w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w łódzkiem 1945-1967, red. J. Wróbel, L. Próchniaka, Warszawa 2005, s. 27-34. [Google Scholar]
 108. Zwoliński P., Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2001, Łódź 2001. [Google Scholar]
 109. Zwoliński P., Z historii działalności charytatywno-dobroczynnej w Łodzi w okresie międzywojennym, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 37: 2004, s. 39-50. [Google Scholar]
 110. Zwoliński P.,, Działalność charytatywno-dobroczynna biskupa Wincentego Tymienieckiego – ordynariusza łódzkiego 1921-1934, „Saeculum Christianum”, R. 22, 2004, nr 1, s. 99-110. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.