Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Artykuły

Parafia w Wojcieszkowie w XVII i XVIII wieku

 • Bogumił Szady
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.87-115  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

W XVII i XVIII wieku parafia w Wojcieszkowie należała do diecezji krakowskiej (archidiakonat lubelski, dekanat łukowski). Wsie należące do parafii znajdowały się na terenie Stężycy w województwie sandomierskim i na terenie Łukowa w województwie lubelskim. Zostało ustanowione 15 czerwca 1437 r. przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego dzięki darowiźnie z 9 czerwca od właściciela ziemskiego ze wsi Wojcieszków, Klemensa Bielana herbu Ciołek. Artykuł, podzielony na pięć części, analizuje główne elementy i czynniki umożliwiające funkcjonowanie parafii w Wojcieszkowie w XVII i XVIII wieku. Po analizie źródeł następuje prezentacja sytuacji demograficznej i rozkładu własności ziemskiej na terenie parafii Wojcieszków. Opracowanie opiera się głównie na dokumentach spisowych z drugiej połowy XVIII wieku. Kolejne rozdziały dotyczą nadań i prawa patronatu, jakim cieszyli się właściciele ziemscy w mieście Wojcieszków. Następnie przedstawiono kościół parafialny i budynki parafialne, w tym szkołę i szpital. Artykuł kończy prezentacja duchowieństwa i jego służby.

Bibliografia

 1. Bujak F., Studia nad osadnictwem Małopolski, Poznań 2001. [Google Scholar]
 2. Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. A. Przezdziecki, t. 2, Kraków 1863. [Google Scholar]
 3. Główka D., Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 4. Kus J., Wojcieszków. Z dziejów miasta i okolic XV-XIX w., Wojcieszków 2001. [Google Scholar]
 5. Litak S., Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku. Studium geograficzno-historyczne, „Roczniki Humanistyczne”, 12 (1964), z. 2. [Google Scholar]
 6. Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno-statystycznym, t. III: Małopolska, oprac. A. Pawiński, Warszawa 1886. [Google Scholar]
 7. Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wyd. S. Górzyński, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 8. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 9. Wojciechowski S., Atlas historyczny Polski. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 10. Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.