Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 90 (1998): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku

  • Tadeusz M. Trajdos
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1998.90.113-154  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1998

Abstrakt

Na przełomie XVI i XVI w. jurysdykcją diecezji krakowskiej objęto powiat Lubowla na Spiszu, krainę na wschód od Tatr, należącą od 1412 r. do Polski. Na tym obszarze znajdowało się sześć parafii, wszystkie założone w średniowieczu, zostały odzyskane od luteranów w pierwszych latach XVII w. i zwrócone katolikom. W 1643 r. parafie spiskie zebrano w dekanat, który został przyłączony do archidekanatu sądeckiego. Jedyna wizytacja dekanatu spiskiego miała miejsce w 1728 roku i przeprowadził ją arcydziekan Józef Jordan. W artykule przedstawiono strukturę cerkiewną i życie religijne dekanatu spiskiego w drugiej ćwierci XVIII w., jak wynika z protokołu wizytacji arcydziekana Jordana.

Bibliografia

  1. Kot S.,Szkolnictwo parafialne w Małopolsce w., Lwów 1912. [Google Scholar]
  2. Kowalik J., Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sądeckim od XVI do XVIII wieku, Lublin1983. [Google Scholar]
  3. Kumor B., Archidiakonat sądecki, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 8:1965. [Google Scholar]
  4. Modelski T.M., Spór o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spiszą, Zakopane 1928. [Google Scholar]
  5. Pawiński A., Polska XVI wieku pod względem nym, t. 4, Małopolska, Warszawa 1886. [Google Scholar]
  6. Rutkowska-Płachińska A., Sądecczyzna w i XIV wieku, przemiany gospodarcze i społeczne, Krakow 1960. [Google Scholar]
  7. Trajdos T.M., Biała Spiska — miasto tak nam bliskie, „Prace Pienińskie” t. 4:1992. [Google Scholar]
  8. Trajdos T.M., Kaplica w N Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim, NP t. 82:1994. [Google Scholar]
  9. Trajdos T.M., Trzy miasta spiskie, w: Almanach Muszyny, 1993. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>