Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Figury kamienne we wsi Lipnica Wielka na Górnej Orawie

  • Jadwiga Pilchowa
  • Tadeusz M. Trajdos
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.243-290  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Artykuł analizuje wyraz postaw religijnych mieszkańców Górnej Orawy w XVIII i XIX wieku poprzez badanie kamieni figuratywnych wzniesionych w lokalnych wioskach. Powstanie tych figur, na terenach obecnej Polski, było odpowiedzią na przezwyciężenie luteranizmu przez katolicką ludność. Fundacje tych figur datuje się na drugą połowę XVIII i XIX wiek, przy czym inicjatywa pochodziła głównie od duchowieństwa, miejscowej parafii, czasem od gminy wiejskiej, a od XIX wieku również od indywidualnych rolników. Motywy przedstawień nawiązywały do Męki Pańskiej, triumfu Marii Panny oraz popularnych świętych, jak Jan Nepomucen, Jakub (patron pielgrzymów) i Rozalia (patronka od zarazy). Figury te, stając się integralną częścią świąt, takich jak Boże Ciało czy Dzień Zaduszny, odzwierciedlały głęboko zakorzenione w kulturze lokalnej praktyki religijne. Pomimo niskiego poziomu indywidualnej pobożności, kamienne figury symbolizują lojalność mieszkańców wobec Kościoła katolickiego w obliczu zagrożenia dla ich wyznania, stanowiąc wyraz ducha czasów.

Bibliografia

  1. Gotkiewicz M. , Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy, Katowice w. 7S' W. Semkowicz, Kiedy i skąd przyszli Polacy na Orawę? w „Ziemia” t. 16: 1931. [Google Scholar]
  2. Scheer I., Święty Jan Nepomucen, w: Przydrożne pomniki przeszłości, Świdnica 1988. [Google Scholar]
  3. Schenk W. , Służba Boża, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1 cz. Poznań-Warszawa 1974. [Google Scholar]
  4. Semkowicz W., Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy CZ. I. Dokumenty, Zakopane 1932. [Google Scholar]
  5. Szydłowski T. , Zabytki sztuki w Polsce, inwentarz topograficzny, Warszawa 1951. [Google Scholar]
  6. Trajdos M., Kościoły Orawy, w: „Podhalanka” nr 1 (13): 1986. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>